Prif weithredwr cyngor sir yn camu o'r neilltu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd Mark James yn ymgymryd â'i ddyletswyddau am y tro

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cadarnhau y bydd y prif weithredwr Mark James yn camu o'r neilltu tra bod ymchwiliad yr heddlu i daliadau yn cael ei gynnal.

Mewn datganiad dywedodd arweinydd y cyngor Kevin Madge na fyddai Mr James yn y gwaith wrth i Heddlu Swydd Gaerloyw ymchwilio i ganfyddiadau adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru.

Roedd adroddiad wedi honni bod taliadau i Mr James yn "anghyfreithlon".

Roedd yr AC lleol, Keith Davies, a'r AS, Jonathan Edwards, wedi galw ar y prif weithredwr i gael ei wahardd yn ystod ymchwiliad yr heddlu.

Dywedodd Mr Madge: "Oherwydd cytundeb ar y cyd ni fydd y prif weithredwr Mr Mark James bellach yn ymgymryd â'i ddyletswyddau fel prif weithredwr o hyn nes bod ymholiadau yr heddlu ynghylch dau Adroddiad Budd Cyhoeddus Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod i ben.

"Rwy'n croesawu ymchwiliad yr heddlu fydd yn cynnig y sicrwydd y mae'r cyhoedd yn ei haeddu.

"Nid yw'r archwilydd wedi cyfeirio ei adroddiadau at yr heddlu ac nid yw'n awgrymu bod unrhyw gam troseddol wedi cymeryd lle.

"Rwy'n gobeithio y gall yr ymchwiliad ddod i ben cyn gynted â phosibl er mwyn i ni fel cyngor symud ymlaen."

Dywedodd mai'r dirprwy brif weithredwr Dave Gilbert fyddai'n ymgymryd â'r dyletswyddau.

Mae Mr James yn gwadu ei fod wedi gwneud unrhyw beth o'i le.

Straeon perthnasol