Dynes feichiog a'i phlentyn wedi marw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae dynes ifanc feichiog a'i babi wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar nos wener.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng cerbyd Peugeot 207 a Peugeot 307 ar yr A465 ffordd Pen y Cymoedd rhwng Brynmawr a Garnlydan, tua 11.00yh nos wener.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw a chafodd cerbyd ymateb brys, ambiwlans a chriwiau gwasanaeth tân Brynmawr a Glyn Ebwy eu hanfon.

Cafodd dynes feichiog 20 oed, o ardal Tredegar ei chludo i Ysbyty Nevill Hall mewn cyflwr difrifol.

Bu farw'r ddynes a'i babi yn ddiweddarach.

Roedd y ddynes yn teithio yn y Peugeot 307, ac mae gyrrwr y car hwnnw, sydd heb ei anafu, yn dioddef o sioc.

Mae gyrrwr y car Peugeot 207, dyn o ardal Basingstoke, hefyd yn dioddef o sioc, ond heb gael ei anafu.

Mae teulu'r ddynes fu farw yn derbyn cefnogaeth swyddogion arbenigol yr Heddlu ar hyn o bryd.

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i'r digwyddiad ac yn apelio i unrhywun a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw ar 101 gan nodi'r cyfeirnod 544 14/02/14.