Darganfod carcharor wedi dianc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr heddlu bod Christopher Woodward yn ôl dan glo

Mae dyn wnaeth ddianc o garchar Prescoed ger Brynbuga yn Sir Fynwy ym mis Ionawr wedi ei ddarganfod a'i arestio.

Aeth Christopher Woodward, 44 oed, ar goll o'r carchar ar Ionawr 17.

Dywedodd Heddlu Gwent bod Heddlu'r De wedi ei ddarganfod yn oriau mân fore Sadwrn.

Cafodd ei roi yn ôl yn y carchar dan ofal y Wasanaeth Carchardai.

Cafodd ei garcharu wedi i lys ei gael yn euog o ddynladdiad yn Sir Lincoln yn 1999.

Straeon perthnasol