Busnesau bach yn cyfri cost y tywydd garw

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae rhai yn dal i fod heb drydan wedi stormydd difrifol ddydd Mercher

Mae busnesau bach yng Nghymru yn cyfri'r gost o fod heb drydan am hyd at bum niwrnod wedi i stormydd daro'r wlad.

Roedd cannoedd o gartrefi yng nghanolbarth a gogledd Cymru yn dal i fod heb bŵer dros y penwythnos, wedi i wyntoedd o dros 100mya daro ddydd Mercher.

Mae gweithwyr wedi wynebu amodau anodd iawn wrth geisio trwsio'r difrod, ond dywedodd Scottish Power eu bod yn obeithiol o adfer cyflenwadau pawb erbyn dydd Llun.

Roedd y cwmni wedi ymddiheuro i un ddynes oedd wedi methu a phwmpio dŵr ar ei fferm am bum niwrnod.

Cannoedd dal heb drydan

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi dweud na fydd y tywydd mor ddrwg yr wythnos yma.

Brynhawn Sul, roedd cannoedd o gwsmeriaid Scottish Power yn parhau i fod heb drydan wedi storm ddydd Mercher.

Roedd gwynt a glaw ddydd Gwener wedi effeithio 1,000 arall, ac roedd "amodau anodd" ddydd Sadwrn wedi gwneud hi'n anodd trwsio'r difrod.

Un sydd wedi ei heffeithio yw Portia Kennaway, sy'n ffermio yn Eglwyseg yn Sir Ddinbych.

Dywedodd bod y cwmni wedi gado trwsio ei chyflenwad bob dydd ers dydd Mercher, ond roedd hi'n dal i fod heb bŵer brynhawn Sul.

"Mae o mor rhwystredig, rydyn ni wedi cael ein trin yn ofnadwy," meddai.

disgrifiad o’r llunRoedd y gwyntoedd wedi chythu nifer fawr o goed drosodd, gan dorri gwifrau trydan mewn sawl ardal

"Does gan ffermydd fel yr un yma ddim cysylltiad i'r prif gyflenwad dwr, ac rydyn ni'n dibynnu ar ddŵr sy'n cael ei bwmpio o ddyfrdwll i'r anifeiliaid.

"Does gennym ni ddim trydan felly does gennym ni ddim dŵr. Mae ffermwyr wedi bod yn cario dŵr ers prynhawn Mercher i gadw anifeiliaid yn fyw.

"Ar yr un pryd rydyn ni'n trio delio hefo'r difrod ofnadwy ar y fferm oherwydd y stormydd, sydd wedi taro gogledd Cymru yn waeth na unman ddydd Mercher."

Ychwanegodd ei bod hi'n teimlo'n "rhwystredig i glywed adroddiadau bod cwmnïau trydan yn trwsio cyflenwadau i filoedd dros nos, tra rydyn ni heb bŵer ers pum niwrnod".

'Amodau anodd'

Dywedodd Scottish Power bod amodau anodd wedi effeithio ar y gwaith o adfer cyflenwadau.

"Rydyn ni'n ymddiheuro i bob cwsmer sydd wedi cael problemau gyda'u cyflenwadau.

disgrifiad o’r llunMae Scottish Power yn gobeithio trwsio pob cyflenwad erbyn ddydd llun

"Cafodd y gwyntoedd effaith waeth ar ogledd Cymru nag unman arall, gan achosi difrod sylweddol.

"Rydyn ni wedi cael gwerth blwyddyn o broblemau mewn un diwrnod. Mae dros 1000 o bobl wedi bod yn ymateb, yn gweithio mewn amodau anodd iawn, yn cynnwys gwyntoedd cryf a glaw trwm.

"Mae'r math o waith sy'n cael ei wneud fel arfer yn cymryd sawl diwrnod yr un i gwblhau. Mae tua 140,000 o adeiladau wedi eu hail-gysylltu ers y storm."

Yn Nyffryn Ceiriog, roedd John a Gillian Keen, sy'n rhedeg Swyddfa Bost Glyn Ceiriog ger Y Waun heb bŵer am ddeuddydd cyn i'w cyflenwad gael ei adfer ddydd Gwener.

Dywedodd Mr Keen: "Rydyn ni'n wynebu gorfod cau beth bynnag, felly'r peth olaf sydd ei angen yw colli busnes gan fod dim pŵer.

'Gwrthod busnes'

"Os ydych chi'n byw mewn ardal fwy gwledig - fel Gwlad yr Haf er enghraifft - dydych chi ddim yn gymaint o flaenoriaeth, neu ddim yn flaenoriaeth o gwbl."

Roedd Tina Price, sy'n rhedeg gwesty gwely a brecwast Plas Mawr yn Eglwysfach ym Mhowys, heb drydan o ddydd Mercher tan nos Wener.

"Rydw i wedi gorfod gwrthod busnes - gwerth tua £200 dros dair noson," meddai. "Yna mae'r holl fwyd yn y rhewgell."

Dywedodd bod tafarn, gwesty a chaffi lleol wedi eu heffeithio hefyd.

Ychwanegodd ei bod yn teimlo "ychydig yn rhwystredig, ond dydw i ddim am bwyntio bys ar y cwmnïau pŵer".

"Rydyn ni'n gymuned fach, wledig, dydyn ni ddim yn uchel ar y rhestr o flaenoriaethau."

Straeon perthnasol