Ymosodiad: Arestio dau ddyn

Cyhoeddwyd

Dywedodd Heddlu'r De eu bod wedi arestio dau ddyn yn dilyn digwyddiad ger Afon Taf yn Grangetown yng Nghaerdydd ddydd Sul.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r lleoliad ger pont Heol Penarth am 3:40pm wedi adroddiadau bod ymosodiad wedi digwydd ar fenyw ar lan yr afon.

Fe gafodd y fenyw ei thynnu o'r afon gan aelod o'r cyhoedd ac fe gafodd ei chludo i Ysbyty Athrofaol Caerdydd lle mae hi mewn cyflwr difrifol ond sefydlog.

Mae'r ddau ddyn gafodd eu harestio yn cael eu cadw yn y ddalfa, ac mae'r heddlu wedi apelio am dystion i'r digwyddiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad allai fod yn berthnasol i'r ymchwiliad gysylltu gyda Sarjant Matt Powell yng ngorsaf heddlu'r Tyllgoed ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.