Prif weithredwr Cyngor Sir Penfro yn aros yn ei swydd

  • Cyhoeddwyd
Bryn Parry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Heddlu Swydd Gaerloyw sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad i daliadau i uwch-swyddogion cynghorau Sir Penfro a Chaerfyrddin

Fydd Bryn Parry Jones ddim yn camu o'r neilltu tra bod ymchwiliad yr heddlu i daliadau yn cael ei gynnal.

Daeth y cadarnhad gan Gyngor Sir Penfro brynhawn dydd Llun.

Ddydd Gwener, fe dderbyniodd y cyngor adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, oedd wedi canfod bod yr awdurdod wedi gwneud taliadau "anghyfreithlon" i'r Prif Weithredwr ac un uwch-swyddog arall.

Yn ddiweddarach y prynhawn hwnnw, fe gyhoeddodd Cyngor Sir Caerfyrddin y byddai ei Brif Weithredwr, Mark James, yn rhoi'r gorau i'w ddyletswyddau yn ystod ymchwiliad yr heddlu.

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Sir Penfro: "Pwrpas ymchwiliad yr heddlu, gafodd ei gyhoeddi ar Chwefror 12, yw penderfynu oes yna drosedd wedi digwydd ai peidio.

"Nid ymchwiliad i ymddygiad unrhyw aelod o staff unigol yw hwn."

Ychwanegodd arweinydd y cyngor, y cynghorydd Jamie Adams: "Dan yr amgylchiadau, mae'n anodd gweld sut y byddai talu'r Prif Weithredwr i aros adref yn ddefnydd effeithiol o arian cyhoeddus."