Heroin: Wyth mlynedd o garchar

  • Cyhoeddwyd
Raja SarwarFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Raja Sarwar yn euog i gyhuddiadau'n ymwneud â dosbarthu heroin

Mae dyn o Gaerdydd wedi ei garcharu am wyth mlynedd ar ôl pledio'n euog yn Llys y Goron Casnewydd i droseddau yn ymwneud â dosbarthu heroin yn ne Cymru.

Cafodd Raja Adib Sarwar, 46 oed o Court Road, Grangetown, ei gyhuddo o gynllwynio i ddosbarthu cyffuriau, yn ogystal â bod yn berchen ar eiddo troseddol, ac ymdrechu i guddio eiddo troseddol.

Cafodd Sarwar ei arestio fel rhan o Ymgyrch Balinese gan Heddlu De Cymru - ymgyrch oedd yn targedu troseddwyr oedd yn cael eu hamau o fod yn gysylltiedig â dosbarthu heroin ar raddfa eang.

Bron £7,000 mewn bag

Ym mis Gorffennaf y llynedd fe ddaeth swyddogion yr heddlu o hyd i 373 gram o heroin, oedd werth £37,260, wrth iddo gael ei gludo o Sheffield i ardal de Cymru.

Cafodd dyn arall ei garcharu am dair blynedd am gael y cyffuriau hyn yn ei feddiant.

Yna ym mis Hydref fe gafodd Mr Sarwar ei arestio ger Parc Manwerthu Lecwydd yng Nghaerdydd gyda £6975 o arian parod mewn bag.

Yr wythnos ddiwethaf fe blediodd yn euog yn Llys y Goron Casnewydd i'r cyhuddiadau yn ei erbyn, gan cynnwys dosbarthu cyffuriau dosbarth A oedd yn gysylltiedig â'r heroin gafodd ei ddarganfod gan yr heddlu ym mis Gorffennaf.

Yn ôl y Barnwr Neil Bidder Q.C., roedd Sarwar yn ''droseddwr proffesiynol'' ac yn un o brif drefnwyr cludiant heroin i ardal de Cymru.

Fe glywodd y llys fod Sarwar wedi elwa dros £183,000 o'i weithgareddau troseddol, ac fe gafodd orchymyn i ad-dalu £69,291 - cyfanswm ei asedau - o fewn tri mis.

'Targedu gangiau'

Fe ddywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Dorian Lloyd o Heddlu De Cymru:

''Rydym yn trin y math yma o droseddu yn ddifrifol iawn, ac rydym yn gwneud ein gorau i adnabod, targedu a dod â gweithgareddau gangiau troseddol o'r fath i ben.

"Mae carcharu Sarwar yn dystiolaeth o'r ffocws yma, ac fe fyddwn yn parhau yn ddiflino i dargedu unigolion sydd yn ymwneud â gangiau troseddol, a rhwystro effeithiau'r gangiau hyn ar gymunedau de Cymru.''

Cafodd Sarwar ei garcharu yn flaenorol am ddwy flynedd a thri mis yn 1993 am ladrata a throseddau yn ymwneud â gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Yn 2008 fe gafodd ei ddedfrydu i chwe blynedd o garchar am ddosbarthu heroin, a bod â heroin yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i ddosbarthu.