Y bunt: Salmond yn taro nôl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd araith Mr Osborne yn gamgymeriad mawr, yn ol Alex Salmond

Mae Prif Weinidog yr Alban Alex Salmond wedi taro'n ôl yn erbyn sylwadau gafodd eu gwneud gan y Canghellor George Osborne.

Dywedodd Mr Salmond mewn araith danllyd yng Nghaeredin y byddai addewid tair prif blaid San Steffan y byddan nhw'n atal yr Alban rhag defnyddio'r bunt yn costio "cannoedd o filiynau o bunnoedd" i fusnesau.

Yn ogystal fe feirniadodd Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd am ddweud y byddai'n "anodd neu amhosibl" i'r Alban ymuno â'r Undeb Ewropeaidd (UE) fel aelod newydd, gan y byddai angen iddi gael sêl bendith pob aelod arall.

Roedd sylwadau José Manuel Barroso yn mynd yn erbyn y holl bwrpas y sefydliad, yn ôl Mr Salmond.

Dywedodd y prif weinidog: "Mae'r penderfyniad yn un i'r gwladwriaethau sy'n aelodau (o'r UE), ond byddai peidio â chydnabod ewyllys democrataidd yr Alban yn mynd yn erbyn y ddelfryd Ewropeaidd o fynegiant democrataidd ac undod.

"Byddai'n her i hygrededd yr Undeb Ewropeaidd fyddai'n fwy difrifol ac yn fwy sylfaenol na'r bygythiad o Brydain yn gadael.

"Dyna pam does dim un wlad sy'n aelod wedi dweud y byddan nhw'n ceisio rhwystro'r Alban rhan ymuno."

Byddai aelodau o'r UE yn fwy tebygol o groesawu Alban oedd o blaid yr UE yn hytrach na Prydain fyddai eisiau gadael, yn ôl Mr Salmond.

Roedd Mr Barroso wedi dweud ar raglen Andrew Marr y byddai'n anodd sicrhau cymeradwyaeth pob aelod, gan ddefnyddio Sbaen yn gwrthwynebu aelodaeth Kosovo fel enghraifft.

'Gallwn'

Disgrifiad o’r llun,
Mae gweinidog cyllid yr Alban wedi dweud bod Mr Barroso'n gwneud cymhariaeth annilys drwy gymharu sefyllfa'r Alban gydag un Kosovo

Aeth Mr Salmond ymlaen i ymosod ar araith Osborne, gan ei galw'n un o gamgymeriadau mwyaf Better Together.

"Ni fyddai neb gyda'r mymryn lleiaf o wybodaeth am hanes yr Alban a'r cymeriad Albanaidd wedi gwneud araith fel yr un yna.

"I ddweud nad oedd gennym ni hawl i'r asedau sydd wedi cael eu hadeiladu ar y cyd, roedd hynny'n sarhaus.

"Mae dweud bod pethau na allwn ni wneud am gael ymateb Albanaidd fydd yn benderfynol ac yn anghyfforddus i'r ymgyrch Na - yr ymateb fydd: 'gallwn'.

"Mae'n arwydd o gyn lleied o berthnasedd sydd gan sefydliad San Steffan erbyn hyn."

Mewn ymateb, dywedodd Mr Osborne: "Roedden ni wedi cael addewid o ymateb manwl i'r dadleuon economaidd roeddwn i, y prif ysgrifennydd a'r canghellor cysgodol wedi ei wneud yr wythnos ddiwethaf, ond yn lle hynny fe gafon ni araith wag.

"Mae hi bellach yn gwbl glir fod Alex Salmond yn ddyn heb gynllun. Mae dadansoddiad manwl a chyngor annibynnol yn dangos yn glir mai be sydd orau i'r Alban yw cadw'r undeb ariannol sefydlog a gwydn sydd gennym ni ar hyn o bryd.

"Yr unig ffordd i wneud hynny yw cadw'r DU yn unedig."

Fe wnaeth Mr Osborne hefyd ail-adrodd y neges oedd wedi ennyn ymateb Mr Salmond yn y lle cyntaf.

"Os ydi'r Alban yn troi cefn ar y DU, mae'n troi cefn ar y bunt," meddai.