Mwy na 300 yn ymgeisio am ddwy swydd yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae mwy na 300 wedi ymgeisio am ddwy swydd mewn siop hufen iâ yn Abertawe.

Fel arfer, mae tua 30 yn ymgeisio.

Dywedodd Hani Omar o siop Baskin Robbins ei bod yn "hurt" fod cymaint wedi ymgeisio am y swyddi isafswm cyflog o fewn wythnos.

Yn y diwedd, meddai, fe lwyddodd i gyfweld 20 o ymgeiswyr.

"Roedd yr ymateb yn anhygoel ...

"Y rheswm yw does dim swyddi. Mae pawb yn y ddinas yn chwilio am swydd.

"Yng nghanol y ddinas mae rhai o'r siopau wedi cau, pobol wedi colli eu swyddi a hyn sy'n esbonio'r sefyllfa."

Straeon perthnasol