Ymchwiliad marwolaeth babi yn parhau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Heddlu yn dal i fod yn y ty ym Mhontyberem ddydd Mercher

Mae'r heddlu yn parhau gyda'u hymchwiliad i farwolaeth merch chwe diwrnod oed yn Sir Gaerfyrddin.

Fe gafodd plismyn eu galw i New Road, ym Mhontyberem, Sir Gaerfyrddin, ychydig ar ôl 8:30yb ddydd Mawrth.

Fe gafodd Eliza-Mae Mullane ei chludo i'r ysbyty yng Nghaerdydd mewn hofrennydd ond doedd y timau meddygol ddim yn gallu'i hachub.

Mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau fore Mercher gyda thimau fforensig yn cynnal profion yn y tŷ.

Mae disgwyl canlyniadau'r profion fforensig hynny a chasgliad archwiliad post mortem cyn hir.

Ddydd Mawrth cafodd ci'r teulu, math Alaskan Malamute - sydd ddim wedi'i restru yn y Ddeddf Cŵn Peryglus, ei symud o'r tŷ gan yr heddlu.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth cerbyd uned gŵn yr heddlu i Bontyberem ddydd Mawrth
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Sharon John fabi yr wythnos diwethaf - dywedodd cymydog bod Patrick Mullane wedi dod a'r ci adref o dafarn

Does dim cadarnhad efo am achos y farwolaeth na manylion anafiadau'r babi.

Dyw'r rhieni ddim wedi cael eu holi eto.

Dywedodd y Prif Arolygydd Ieuan Mathews o Heddlu Dyfed Powys: "Rydym yn ymchwilio i farwolaeth sydyn babi mewn eiddo yn New Road, Pontyberem.

'Chwe diwrnod'

"Roedd y babi yn ferch chwe diwrnod oed.

"Cawsom ein galw gan y gwasanaeth ambiwlans ychydig cyn 8:30 fore Mawrth ac fe gafodd y babi ei chludo i'r Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd mewn hofrennydd.

"Yn drist iawn, cyhoeddodd yr ysbyty ei bod wedi marw."

Yn ôl y prif arolygydd, y fam wnaeth yr alwad, ac roedd dau o blant eraill y teulu yno ar y pryd, y ddau o dan 6 oed.

"Mae ci'r teulu - Alaskan Malamute - wedi cael ei gymryd gan yr heddlu ... Gallaf gadarnhau nad yw'r ci wedi ei restru yn y Ddeddf Cŵn Peryglus.

"Yn amlwg, rydyn ni'n cydymdeimlo gyda'r teulu yn y cyfnod trist yma ac mae gennym swyddogion arbenigol yn cynnig cymorth.

"Gofynnwn i chi adael llonydd iddyn nhw alaru."

'Argyfwng'

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Fe gawson ni'n galw am 8:26yb ddydd Mawrth i argyfwng meddygol mewn tŷ ym Mhontyberem.

"Fe gafodd parafeddyg ei anfon yn syth ynghyd â hofrennydd ac fe gafodd y babi ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru."

Ychwanegodd Ann Williams, sy'n byw yn yr un stryd: "Roedden ni'n gwybod am y teulu ond ddim yn 'nabod ein gilydd yn dda.

"Y peth cyntaf glywon ni oedd seirens lond y lle ac wedyn fe ddaeth cerbyd cŵn yr heddlu erbyn tua 9:30-10:00yb.

"Roedd hi'n sioc. Fe gafodd yr hewl ei chau yn syth.

"Mae'n dristwch ac yn sioc - shwd arall allwch chi deimlo? Mae wyrion ein hunain 'da ni a dydych chi ddim yn disgwyl cael rhywbeth fel hyn yn digwydd yn eich stryd eich hun."

Mae'r heddlu hefyd yn dweud bod yr ymchwiliad yn ei gamau cynnar.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol