BBC Cymru Fyw

Ymchwiliad marwolaeth babi yn parhau

Published
image captionMae'r Heddlu yn dal i fod yn y ty ym Mhontyberem ddydd Mercher
Mae'r heddlu yn parhau gyda'u hymchwiliad i farwolaeth merch chwe diwrnod oed yn Sir Gaerfyrddin.
Fe gafodd plismyn eu galw i New Road, ym Mhontyberem, Sir Gaerfyrddin, ychydig ar ôl 8:30yb ddydd Mawrth.
Fe gafodd Eliza-Mae Mullane ei chludo i'r ysbyty yng Nghaerdydd mewn hofrennydd ond doedd y timau meddygol ddim yn gallu'i hachub.
Mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau fore Mercher gyda thimau fforensig yn cynnal profion yn y tŷ.
Mae disgwyl canlyniadau'r profion fforensig hynny a chasgliad archwiliad post mortem cyn hir.
Ddydd Mawrth cafodd ci'r teulu, math Alaskan Malamute - sydd ddim wedi'i restru yn y Ddeddf Cŵn Peryglus, ei symud o'r tŷ gan yr heddlu.
image captionDaeth cerbyd uned gŵn yr heddlu i Bontyberem ddydd Mawrth
image captionCafodd Sharon John fabi yr wythnos diwethaf - dywedodd cymydog bod Patrick Mullane wedi dod a'r ci adref o dafarn
Does dim cadarnhad efo am achos y farwolaeth na manylion anafiadau'r babi.
Dyw'r rhieni ddim wedi cael eu holi eto.
Dywedodd y Prif Arolygydd Ieuan Mathews o Heddlu Dyfed Powys: "Rydym yn ymchwilio i farwolaeth sydyn babi mewn eiddo yn New Road, Pontyberem.

'Chwe diwrnod'

"Roedd y babi yn ferch chwe diwrnod oed.
"Cawsom ein galw gan y gwasanaeth ambiwlans ychydig cyn 8:30 fore Mawrth ac fe gafodd y babi ei chludo i'r Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd mewn hofrennydd.
"Yn drist iawn, cyhoeddodd yr ysbyty ei bod wedi marw."
Yn ôl y prif arolygydd, y fam wnaeth yr alwad, ac roedd dau o blant eraill y teulu yno ar y pryd, y ddau o dan 6 oed.
"Mae ci'r teulu - Alaskan Malamute - wedi cael ei gymryd gan yr heddlu ... Gallaf gadarnhau nad yw'r ci wedi ei restru yn y Ddeddf Cŵn Peryglus.
"Yn amlwg, rydyn ni'n cydymdeimlo gyda'r teulu yn y cyfnod trist yma ac mae gennym swyddogion arbenigol yn cynnig cymorth.
"Gofynnwn i chi adael llonydd iddyn nhw alaru."

'Argyfwng'

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Fe gawson ni'n galw am 8:26yb ddydd Mawrth i argyfwng meddygol mewn tŷ ym Mhontyberem.
"Fe gafodd parafeddyg ei anfon yn syth ynghyd â hofrennydd ac fe gafodd y babi ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru."
Ychwanegodd Ann Williams, sy'n byw yn yr un stryd: "Roedden ni'n gwybod am y teulu ond ddim yn 'nabod ein gilydd yn dda.
"Y peth cyntaf glywon ni oedd seirens lond y lle ac wedyn fe ddaeth cerbyd cŵn yr heddlu erbyn tua 9:30-10:00yb.
"Roedd hi'n sioc. Fe gafodd yr hewl ei chau yn syth.
"Mae'n dristwch ac yn sioc - shwd arall allwch chi deimlo? Mae wyrion ein hunain 'da ni a dydych chi ddim yn disgwyl cael rhywbeth fel hyn yn digwydd yn eich stryd eich hun."
Mae'r heddlu hefyd yn dweud bod yr ymchwiliad yn ei gamau cynnar.