Chwyddiant ar ei isaf ers 2009

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP

Mae graddfa chwyddiant yn y DU wedi disgyn i'w lefel isaf ers pedair blynedd.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf yn Ionawr, mae chwyddiant yn ôl y Mynegai Prisiau Cwsmer (CPI) i lawr i 1.9%.

Y nod a osodwyd gan y llywodraeth yn San Steffan yw 2%.

Dywedodd y Canghellor George Osborne fod hyn yn arwydd bod polisïau economaidd ei lywodraeth yn gweithio ond mynnodd Ed Balls - canghellor yr wrthblaid - bod lle i wella o hyd.

Mae'r un ffigyrau yn dangos bod cynnydd cyflogau yn 0.9% sy'n llawer is na chwyddiant, yn y tri mis hyd at fis Tachwedd.

Y gred yw y bydd y ffigyrau'n cryfhau dadl Banc Lloegr i gadw'r raddfa log yn 0.5%.

Yn ôl y Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI), sydd ddim yn cael ei ystyried yn ystadegyn swyddogol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol bellach ond yn dal i gael ei ddefnyddio i bennu lefelau nifer o fudd-daliadau a chodiadau cyflog - cododd chwyddiant i 2.8% ym mis Ionawr o 2.7% yn Rhagfyr 2013.