Andrew RT Davies: 'Y blaid yn gryfach, yn fwy unedig'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Andrew RT Davies wedi bod yn amddiffyn ei arweinyddiaeth

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi dweud y bydd ei blaid yn gryfach ac yn fwy unedig wedi iddo roi'r sac i bedwar aelod o'r fainc flaen yr wythnos ddiwethaf.

Roedd grŵp y Cynulliad yn cwrdd am y tro cyntaf ers i Nick Ramsay, Antoinette Sandbach, Mohammad Asghar a Janet Finch-Saunders golli eu swyddi.

Fe amddiffynnodd ei arweinyddiaeth o'r grŵp, gan ddweud nad oedd unrhyw brinder o syniadau polisi ar gyfer y problemau oedd yn wynebu Cymru dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Angela Burns ei bod yn ei gefnogi.

Roedd y pedwar yn anghytuno gyda Mr Davies oherwydd ei bolisi ar ddatganoli treth incwm, sy'n gwbl wahanol i bolisi'r Ceidwadwyr yn San Steffan.

Roedd dau ohonyn nhw wedi dweud na fedren nhw gefnogi safiad oedd yn erbyn barn David Cameron.

'Neges gref'

Yn y cyfarfod fore Mawrth dywedodd Mr Davies nad hwn oedd oedd y tro cyntaf i grŵp Ceidwadol yn y Cynulliad anghytuno gyda pholisi Llywodraeth Prydain a chyfeiriodd at esiamplau fel cau Swyddfa Basportau Casnewydd.

Dywedodd eu bod "wedi ymrwymo fel grŵp o 14 i wneud yn siwr eu bod yn cyfleu neges Geidwadol Gymreig gref wrth agosáu at Etholiad y Cynulliad, yr Etholiad Cyffredinol ac, yn fwy pwysig, yr Etholiadau Ewropeaidd.

Wrth ateb cwestiwn am sut yr oedd yn bwriadu adfer y sefyllfa o fewn y grŵp, dywedodd: "Yn y bôn, drwy siarad, gweithio gyda'n gilydd a gwrando ar bryderon pobl, a chymryd y rheiny i ystyriaeth, rhywbeth dwi wedi'i wneud dros y ddwy flynedd a hanner gyntaf ac y byddai'n parhau i wneud.

"Ond, fel dwi wedi'i ddweud, mae gwleidyddiaeth yr wrthblaid yn wahanol iawn i wleidyddiaeth llywodraeth."

"Yn y pen draw, fe fyddwn ni'n cerdded ymlaen yn gryfach ... ac yn blaid fwy unedig.

"Dwi'n gobeithio'n fawr iawn y bydd ganddon ni gynigion da ar gyfer Etholiadau Ewrop, yr Etholiad Cyffredinol a'r Etholiad Cynulliad yn 2016, ac y bydd yr 14 ohonon ni wedi'n hymrwymo i'r agenda hynny, a dwi'n hyderus y byddwn ni'n llwyddiannus."

Straeon perthnasol