Croeso i'r tro pedol ar nawdd seicolegwyr addysg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae seicolegwyr addysg yn cynnig cefnogaeth i blant gyda'u gwaith a'u lles personol

Mae seicolegwyr addysg wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyllido hyfforddiant yn y maes yn y tymor byr.

Yn dilyn toriadau a gafodd eu cyhoeddi ym mis Tachwedd, daeth i'r amlwg y byddai'r unig gwrs sydd yn hyfforddi seicolegwyr addysg yng Nghymru yn dod i ben oherwydd diffyg nawdd.

Prifysgol Caerdydd sy'n cynnig yr hyfforddiant tair blynedd ac roedd pryder y byddai'r myfyrwyr olaf yn graddio yn 2016.

Roedd Cymdeithas y Seicolegwyr Addysg - sy'n cynrychioli gweithwyr yn y maes ym Mhrydain - wedi rhybuddio y byddai hyn yn arwain at brinder seicolegwyr addysg ar gael i weithio yng Nghymru.

Rhybuddion nhw y byddai'n afrealistig dibynnu ar seicolegwyr o Loegr, yn enwedig gan na fydden nhw'n gyfarwydd â'r iaith Gymraeg a'r system addysg.

Byddai hyn, meddai'r gymdeithas, yn cael effaith andwyol ar les plant a phobl ifanc bregus ar draws y wlad.

Llywodraeth Cymru sydd wedi bod yn ariannu'r cwrs yn y gorffennol trwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

'Hanfodol'

Ond mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis wedi cyhoeddi nawr y bydd y llywodraeth yn ariannu'r hyfforddiant yn uniongyrchol yn y tymor byr, tra bod y gwaith yn parhau o geisio dod o hyd i gyllid mwy parhaol.

Mae'n golygu bydd cyrsiau sy'n dechrau fis Medi eleni yn cael sicrwydd o nawdd am y cyfnod tair blynedd.

Meddai Kate Fallon, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas y Seicolegwyr Addysg: "Rydym wrth ein boddau fod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar ein pryderon a bod hyfforddiant ar gyfer seicolegwyr addysg wedi'i sicrhau, o leia' yn y tymor byr.

"Mae'n hanfodol fod plant a phobl ifanc ar draws y wlad yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei angen gan seicolegwyr addysg, yn enwedig y rhai hynny allai fod mewn perygl yn barod oherwydd eu sefyllfa fregus.

"Mae yna lawer yn dal i'w wneud i sicrhau fod seicolegwyr addysg ar gael yng Nghymru yn y tymor hir, ond mae hwn yn ddatblygiad addawol iawn."

Disgrifiodd Mary Greening, sydd wedi gweithio yn y maes, y datblygiad fel "newyddion gwych".

"Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y peth iawn yn ailasesu eu penderfyniad," ychwanegodd.

"Y cam pwysig nesa' nawr yw parhau i gydweithio i edrych ar sut y gallwn ni sicrhau, yn y tymor hir, fod yna ddigon o seicolegwyr addysg yn cael eu hyfforddi yng Nghymru er mwyn ateb y galw yn y dyfodol."

'Rôl bwysig'

Wrth gyhoeddi'r cyllid tymor byr, dywedodd Huw Lewis fod Llywodraeth Cymru'n "cydnabod y rôl bwysig y mae Seicolegwyr Addysg yn ei chwarae o ran mynd i'r afael â'r heriau a wynebir gan blant a phobl ifanc mewn addysg yng Nghymru".

Ychwanegodd: "Mae eu gwaith yn helpu i gefnogi lles rhai o'n dysgwyr mwyaf agored i niwed ac yn gwella eu cyfleoedd dysgu.

"Yn dilyn trafodaethau helaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), dyrannwyd arian ychwanegol i CCAUC er mwyn sicrhau darpariaeth hyfforddiant barhaus ar gyfer seicolegwyr addysg yng Nghymru yn y tymor byr.

"Bydd fy swyddogion yn parhau i weithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i nodi model cynaliadwy ar gyfer sicrhau darpariaeth o seicolegwyr addysg yng Nghymru yn y tymor hwy.

"I gefnogi a llywio'r broses hon, bydd swyddogion yn comisiynu gwaith manwl ar gynllunio a datblygu'r gweithlu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol