Cyngor Caerdydd: Trafod cynllun trafnidiaeth £4bn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r cynllun yn trawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth y brifddinas

Bydd cynllun uchelgeisiol i ddatblygu rhwydwaith trafnidiaeth i ranbarth Caerdydd yn cael ei drafod gan gabinet Cyngor Caerdydd yn ddiweddarach.

Os caiff y cynllun £4 biliwn ei gymeradwyo, mae disgwyl i'r metro fod yn barod erbyn 2030.

Gobaith y datblygwyr a'r cyngor ydi gweld Caerdydd yn tyfu fel rhanbarth economaidd o ganlyniad i'r rhwydwaith, gan hybu busnes a gwella mynediad i'r brifddinas o gymoedd Merthyr, Rhymni, Gwent, y Rhondda a Chwm Nedd.

Os caiff y cynllun ei gymeradwyo, y cam cyntaf i Gyngor Caerdydd fydd canolbwyntio ar 'Goridor Trafnidiaeth y Gogledd Orllewin', gan weithredu gwelliannau fesul tri cham:

  • Gwella'r cysylltiadau rhwng Bae Caerdydd a Chanol y Ddinas;
  • Trawsnewid rheilffordd segur y Ddinas o'r Tyllgoed i'r Creigiau;
  • Ystyried y posibilrwydd o wella'r llwybr trafnidiaeth i Lantrisant a Phontyclun yn Rhondda Cynon Taf.

'Technoleg Newydd'

Yn ôl yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Graham Hinchey:

''Mae gweledigaeth y system Fetro Ranbarthol yn un flaengar ac yn ceisio diwallu anghenion prifddinas sy'n ehangu...

"Mae'r cynigion ar gyfer y rhwydwaith newydd yn bwriadu trydaneiddio'r rhwydweithiau sy'n bodoli eisoes, a mabwysiadu technoleg newydd, megis tram-drenau a bysus cludiant cyflym, er mwyn sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yn ddewis deniadol a dichonadwy i gymudwyr.''

Mae dros 77,000 o bobl yn cymudo i mewn i'r brifddinas yn ddyddiol, gyda 80% o'r gweithwyr hyn yn teithio mewn ceir.

Gobaith y cynllun newydd fydd ysgafnhau'r baich ar y rhwydwaith traffig, gyda'r nod o sicrhau fod 50% o gymudwyr yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y ddinas.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol