Sir Gâr: Cynnig o ddiffyg hyder

  • Cyhoeddwyd
Swyddfeydd Cyngor Sir CaerfyrddinFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Plaid Cymru yn gwneud eu cynnig mewn cyfarfod arbennig i drafod yr adroddiad ddydd Iau, Chwefror 27

Bydd Plaid Cymru'n cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn nhri o gynghorwyr Cyngor Sir Gaerfyrddin.

Gwnaeth arweinydd y blaid ar y cyngor, Peter Hughes Griffiths, y cyhoeddiad wedi i 28 o gynghorwyr Plaid Cymru yn y sir gwrdd nos Lun.

Mae'r cynnig yn deillio o adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru, wnaeth ganfod fod uwchswyddogion cynghorau Sir Gâr a Sir Benfro wedi derbyn taliadau "anghyfreithlon".

Erbyn hyn, mae Heddlu Swydd Gaerloyw'n cynnal ymchwiliad i'r mater, a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Gâr wedi camu o'r neilltu am y tro.

Mewn datganiad brynhawn dydd Mawrth, dywedodd Mr Hughes Griffiths y byddai'r wrthblaid yn gwneud eu cynnig mewn cyfarfod arbennig i drafod yr adroddiad ar ddydd Iau, Chwefror 27.

Ychwanegodd: "Bydd Plaid Cymru yn cyflwyno Rhybudd Gynnig yn mynegi diffyg hyder yn y Cynghorydd Kevin Madge, yn ogystal â'r cyn arweinydd, y Cynghorydd Meryl Gravell, a'r dirprwy arweinydd presennol, y Cynghorydd Pam Palmer."

Dywedodd mai eu rheswm am y cynnig oedd "am fod y tri yn aelodau o'r Bwrdd Gweithredol pan wnaethpwyd y penderfyniadau a ystyrir i fod yn 'anghyfreithlon' gan Swyddfa Archwilio Cymru."