Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau arfordir Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr Heulfan yn Y Rhyl oedd un o brif atyniadau arfordir Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu datblygu cynigion ar gyfer Canolfan Gweithgareddau Dŵr newydd yn Y Rhyl ac ailddatblygu'r Nova ym Mhrestatyn.

Ddydd Mawrth fe gymeradwyodd cabinet y cyngor y cynigion, sy'n rhan o gynlluniau ar gyfer hamdden a thwristiaeth ar hyd yr arfordir.

Ym mis Ionawr 2013, cytunodd y cabinet i ymchwilio i opsiynau ar gyfer dyfodol cyfleusterau o'r fath yn yr ardal.

Yn y misoedd diweddar, mae anghydfod wedi bod rhwng y cyngor a chwmni Hamdden Clwyd, sydd wedi bod yn gyfrifol am ganolfannau hamdden yn cynnwys yr Heulfan yn Y Rhyl a'r Nova.

Oherwydd toriadau i gyllid, fe dynnodd y cyngor nawdd yn ôl, a chyhoeddodd Hamdden Clwyd nad oedden nhw'n gallu fforddio cynnal y canolfannau bellach.

Gwella'r theatr

Nawr mae'r cyngor yn dweud mai'r bwriad yw gwella theatr Pafiliwn Y Rhyl, sy'n rhan o'r un adeilad â'r Heulfan.

I ddechrau, mae'r cyngor yn bwriadu tacluso'r theatr a pharhau gyda rhaglen o welliannau yn cynnwys ystafelloedd newid newydd, prynu offer sain a golau gwell a thacluso'r brif fynedfa.

Mae'r awdurdod yn disgwyl derbyn y cynigion datblygu ar gyfer Y Rhyl erbyn mis Ebrill, a dewis datblygwr erbyn mis Medi.

Bydd astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chwblhau ar ailddatblygu'r Nova erbyn mis Ebrill a'i thrafod gan y cabinet yn yr un mis.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol