Marwolaeth: arestio dau ddyn

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi eu harestio wrth i Heddlu Caerdydd ymchwilio i farwolaeth dyn 47 oed yn Nhrelái nos Lun.

Dywedodd yr heddlu fod dyn 49 oed a dyn 42 oed yn cael eu holi yng Ngorsaf Heddlu Bae Caerdydd.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Lewis: "Rydyn ni'n ceisio cadarnhau sut y bu farw'r dyn ...

"Er bod yr amgylchiadau'n aneglur ar hyn o bryd, rydyn ni'n credu bod hyn yn ymwneud â chyffuriau."

Dylai unrhywun â gwybodaeth am gyffuriau dosbarth A ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.