Adolygu budd-dal y dreth gyngor

  • Cyhoeddwyd
Treth Cyngor
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth yn bwriadu ystyried a ydyn nhw am barhau â'r drefn bresennol o ran budd-dal y dreth gyngor

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd adolygiad yn cael ei gynnal er mwyn gweld a fyddan nhw'n medru parhau gyda'r drefn bresennol ar gyfer budd-dal y dreth gyngor.

Gwleidyddion ym Mae Caerdydd sy'n gyfrifol am y cynllun ers mis Ebrill 2013 wedi iddo gael ei ddatganoli ynghyd â 90% o gost y cynllun.

Ym mis Ionawr 2013, dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n cau'r bwlch ariannol ar gyfer 2013-14 ac maen nhw wedi penderfynu y byddan nhw'n gwneud yr un peth yn y flwyddyn ariannol nesaf hefyd (2014-15).

Wrth gyhoeddi'r adolygiad, dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths yn y Senedd: "Tra mae'r arian mae llywodraeth San Steffan yn ei roi i ni'n parhau i fod yr un faint, bydd y gost o gynnal y budd-daliadau'n codi wrth i'r dreth gyngor gynyddu.

"Mae ein hopsiynau'n edrych yn llwm. Byddai gostwng y budd-daliadau yn golygu biliau treth cyngor uwch i bobl fregus mewn cyfnod lle mae llawer ohonyn nhw'n cael trafferth i ddygymod â newidiadau i'r system les.

"Ond gallai parhau gyda'r taliadau olygu gostyngiad yn yr arian sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau lleol - gwasanaethau y mae llawer o'r bobl yma'n dibynnu arnyn nhw.

"Felly mi rydan ni'n adolygu'r opsiynau ar gyfer cefnogaeth treth gyngor yn y dyfodol."