Cefnogaeth i bobl ifanc awtistig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae pobl sydd ag awtistiaeth gyda llai o weithgaredd mewn man penodol o'u hymenydd sef yr amygdala (wedi ei ddangos mewn coch)

Mae Prifysgol Caerdydd yn ceisio cynyddu'r nifer o bobl ag awtistiaeth sy'n gwneud addysg uwch.

Nod Prosiect Darganfod y brifysgol yw rhoi cefnogaeth i bobl sydd â'r cyflwr yn ogystal â rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn prifysgol.

Fe fyddan nhw'n ceisio gwneud hyn drwy gynnig gweithdai, digwyddiadau cymdeithasol a chyfloedd i gael blas ar fywyd academaidd y brifysgol.

Bydd mentoriaid hefyd ar gael er mwyn ceisio codi hyder personol ac academaidd disgyblion rhwng 14 a 19 oed fydd yn cymryd rhan yn y prosiect.

Dywedodd Scott McKenzie, swyddog ehangu mynediad y brifysgol: "Drwy siarad â rhieni a phobl ifanc sydd ag anhwylderau sydd ar y sbectrwm awtistig, fe sylwon ni fod llawer o gefnogaeth i fyfyrwyr unwaith maen nhw yn y brifysgol, ond fod cyrraedd yno yn y lle cynta' yn her fawr iawn.

"Mae amgylcheddau newydd yn gallu achosi llawer o bryder i bobl ifanc sydd ar y sbectrwm awtistiaeth, ond ni ddylai hynny eu hatal rhag mynd i wneud addysg bellach neu addysg uwch.

"Gyda'r gefnogaeth gywir, gall myfyrwyr gael yr hyder er mwyn goresgyn eu pryderon a mynd ymlaen i fod yn arbenigwyr yn eu maes."

'Dathu cydraddoldeb'

Mae'r brifysgol yn cynnal diwrnod er mwyn cyflwyno darpar fyfyrwyr a rhieni i'r prosiect, lle bydd myfyrwyr ag awtistiaeth yn siarad gyda phobl ifanc am eu profiadau.

Mae'r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yn dweud bod rhyw 70,000 o bobl yn y DU sydd ar y sbectrwm awtistiaeth, ac er bod y mwyafrif eisiau gweithio'n llawn amser, dim ond 15% sy'n llwyddo i wneud hynny.

Mae Prifysgol Caerdydd yn gobeithio gallu mynd peth ffordd at gynyddu'r nifer drwy roi'r cyfle gorau i'r bobl ifanc dderbyn addysg uwch.

Dywedodd is-ganghellor y brifysgol, yr Athro Colin Riordan: "Mae Prifysgol Caerdydd yn dathlu ac yn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac rydym yn credu ei fod yn bwysig bod cefnogaeth i bobl sydd ag awtistiaeth ddim yn cael ei gyfyngu at y rhai sydd eisoes yn gwneud gradd.

"Mae'n hollbwysig ein bod ni'n cysylltu â chymunedau a gadael i blant ysgol sydd ag awtistiaeth wybod am y cyfleoedd diddiwedd a'r gefnogaeth sydd ar gael drwy fynd i'r brifysgol.

"Rwy'n obeithiol y bydd y fenter bwysig hon yn gweithio i annog mwy o ddarpar fyfyrwyr sydd ar y sbectrwm awtistiaeth i barhau gyda'u haddysg a chyrraedd eu potensial academaidd yma yng Nghaerdydd."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol