Cynnydd o 5% yn nhreth cyngor Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn dweud eu bod wedi cymryd agwedd wahanol, yn hytrach na defnyddio'r fwyell yn ddall.

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi cymeradwyo eu cyllideb gan olygu cynnydd o 5% i dreth y cyngor i drigolion.

Y cyngor yw'r cyntaf yng Nghymru i gytuno ar gynnydd o 5%, sef yr uchafswm cafodd ei osod gan Lywodraeth Cymru.

Fel rhan o'r gyllideb, mae'r cyngor wedi cytuno i fuddsoddi dros £1.5 miliwn mewn gwasanaethau lleol.

Cyllideb y cyngor yw £750m, neu £2.2 biliwn dros gyfnod o dair mlynedd. Mae angen iddyn nhw arbed £45m dros y dair mlynedd nesaf.

'Arwyddocaol'

Roedd y cyngor wedi cytuno i 18 o gynigion oedd wedi ystyried yr ymateb i ymgynghoriad dros 4 mis ar sut i drawsnewid gwasanaethau'r awdurdod lleol dros y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd arweinydd y cyngor, David Phillips, mai'r gyllideb hon "yw'r un mwyaf arwyddocaol ers ail-drefnu llywodraeth leol yn 1996, bron 20 mlynedd yn ôl".

"Yn hytrach nag ymateb drwy ddefnyddio'r fwyell a thorri'n ddall, mae Abertawe wedi cymryd agwedd wahanol."

Y bwriad yw cyflenwi gwasanaethau mwy effeithlon ar gyfer y cyhoedd.

Fe gytunodd y cyngor godi treth cyngor o 5% fel rhan o becyn sy'n cynnwys £1 miliwn ychwanegol ar gyfer ffyrdd a phalmentydd, a sefydlu Cronfa Trawsnewid Cymunedol gwerth £300,000 i gefnogi grwpiau fydd yn rheoli gwasanaethau cyngor yn eu hardaloedd.

Mae'r gyllideb ar gyfer 2014/15 yn arbed £26m o'r £45m sydd angen ei arbed dros y blynyddoedd nesaf.

Mae'r gyllideb hefyd yn cynnwys cynlluniau i ostwng y nifer o ddiswyddiadau posib drwy ailhyfforddi ac adleoli, peidio defnyddio gweithwyr asiantaethau pan fo'n bosib, a chynnig apwyntiadau sefydlog yn amlach.

Fe fydd cyfleoedd i weithwyr gymryd ymddeoliad hyblyg, gweithio hyblyg a gweithio gyda chyflogwyr eraill i drafod adleoli pobl.

Dywedodd Rob Stewart, aelod cabinet at gyfer Cyllid ac Adnoddau: "Os weithredwn ni nawr i ail-strwythuro'r cyngor i fod yn well ac yn fwy effeithiol, fe fydd yn golygu bod ein gwasanaethau yn fwy cynaliadwy a byddwn ni'n gallu amddiffyn swyddi yn y tymor hir. "