Adolygu penderfyniad cau Plas Madoc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe benderfynodd Cyngor Wrecsam gau'r ganolfan hamdden yr wythnos ddiwethaf er gwaetha' gwrthwynebiad llym

Mae penderfyniad bwrdd gweithredol Cyngor Wrecam i gau Canolfan Hamdden Plas Madoc wedi cael ei alw i mewn.

Roedd y bwrdd wedi pasio'r penderfyniad o 7-2 er gwaethaf gwrthwynebiad y cyhoedd.

Fe fydd y penderfyniad yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Archwiliadau Cymunedol brynhawn Mercher nesaf cyn i'r cyngor llawn ei drafod yn y nos.

Grŵp Annibynnol Wrecsam sy' wedi herio'r penderfyniad.

Roedd eu harweinydd, y Cynghorydd Dave Bithell, yn un o'r ddau aelod o'r bwrdd gweithredol bleidleisiodd yn erbyn cau'r lle.

Yn y cyfamser, bydd ymgyrchwyr yn cwrdd eto ddydd Iau i drafod y camau nesaf.

Mae dros 2,000 wedi gwrthwynebu'r syniad ac wedi bod yn cynnal protestiadau.

Mae'r cyngor yn wynebu toriadau mawr i'w gyllideb a chostau cynnal a chadw o £2m ar draws canolfannau hamdden y sir.

Mae'r awdurdod yn ceisio arbed £45m i gyd dros y pum mlynedd nesaf.

Straeon perthnasol