RNLI yn buddsoddi bron £54 miliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe gafodd 49 o fywydau eu hachub yng Nghymru gan yr RNLI y llynedd

Mae BBC Cymru yn gallu datgelu bod elusen yr RNLI wedi buddsoddi cyfanswm o £53.9 miliwn ar hyd arfordir Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae hyn yn cynnwys prynu pedair cwch modern 'Tamar Class' ac adeiladu cytiau cychod modern a newydd i ddal y badau a'i chriwiau.

Fe symudodd cwch achub y Mwmbwls yn Abertawe i'w chartref newydd yr wythnos ddiwethaf, ac mae criw Porthdinllaen ychydig wythnosau i ffwrdd o symud i'w hadeilad newydd nhw.

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ym Moelfre ar Ynys Môn, ac mae cynlluniau yn eu lle ac wedi'u cytuno ar gyfer Tyddewi yn Sir Benfro.

Mae union ffigwr y gwariant, sydd wedi cael ei roi'n egsglwsif i BBC Cymru, yn dod yn syth wedi cyhoeddi ystadegau'r RNLI yng Nghymru ar gyfer 2013.

Ffynhonnell y llun, BCB
Disgrifiad o’r llun, Bad achub newydd Moelfre ar Ynys Môn

Fe gafodd y badau eu hwylio i'r môr 1,127 o weithiau yn 2013, 134 o weithiau'n fwy na 2012.

Fe gafodd 216 yn fwy o bobl eu hachub ac fe gafodd bywydau 49 o bobl eu harbed.

Mae gan pob un o'r criwiau gwirfoddol darged i'w gyrraedd er mwyn cyfrannu tuag at y gwaith adeiladu.

Mae'r Mwmbwls angen codi £136,000, ond mae £85,000 o'r ffigwr eisoes yn y coffrau.

Ym Mhorthdinllaen, mae nhw 'di codi £66,500 o'r £100,000 sydd ei angen.

Mae Moelfre angen £100,000 hefyd a hyd yma, mae ganddyn nhw £16,900.

Mi fydd Tyddewi yn lansio eu hapêl yn fuan.

Straeon perthnasol