Cynhadledd myfyrwyr chweched dosbarth yn y Cynulliad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Cyfle i 100 o fyfyrwyr leisio eu barn yn y bae

Mae 100 o fyfyrwyr chweched dosbarth o Gymru mewn cynhadledd yn y Cynulliad.

Y Prif Weinidog Carwyn Jones AC a Paul Silk, Cadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, sy'n annerch y gynhadledd.

Mae'r digwyddiad deuddydd yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau a gweithdai gyda'r bwriad o addysgu myfyrwyr am waith y Cynulliad.

Yn ôl y trefnwyr, mae'r gynhadledd yn gyfle i'r myfyrwyr leisio eu barn am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.

Yn ôl y Fonesig Rosemary Butler, Llywydd y Cynulliad:

''Ein her fwyaf yng Nghymru heddiw yw ymgysylltu a'n pobl ifanc ... Fel rhan o'r broses honno, bu'r Cynulliad yn cynnal ymgynghoriad cenedlaethol â phobl ifanc o'r enw 'Dy Gynulliad di, dy lais di, dy ffordd di' ...

"Rydyn ni am i bobl ifanc ddweud wrthym beth sy'n bwysig iddyn nhw, beth maen nhw'n ei ddisgwyl gennym ni a beth allwn ni ei wneud i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed."

Bydd y myfyrwyr yn dysgu am drefn deisebu'r Cynulliad ac yn trafod syniadau ar gyfer cyflwyno deisebau.

A bydd y Pwyllgor Deisebau'n trafod un syniad.