Jane Hutt: Angen hawl i fenthyg mwy dan Fesur Drafft Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mesur Drafft Cymru yn rhoi grym i Lywodraeth y Cynulliad i fenthyg arian ar gyfer prosiectau mawr

Mae'r cynllun i alluogi Llywodraeth Cymru i fenthyg hyd at £500m ar gyfer prosiectau cyfalaf mawr dan Fesur Drafft Cymru yn "ddechrau da" yn ôl y Gweinidog Cyllid Jane Hutt.

Ond dywedodd bod lle i ddadlau y dylid cynyddu uchafswm y benthyciadau yma, wrth roi tystiolaeth mewn cyfarfod o Bwyllgor Cyllid y Cynulliad.

Bydd Mesur Drafft Cymru yn datganoli pwer i Lywodraeth y Cynulliad fenthyg arian ar gyfer prosiectau mawr fel adeiladu ffyrdd ac ysbytai.

Wrth ymateb i sylw gan AC Plaid Cymru, Alun Ffred Jones, fe ddywedodd Ms Hutt: "Os edrychwch chi ar yr hawliau benthyca sydd wedi eu gosod yn yr Alban, a'u trosglwyddo i Gymru, mae hyn yn awgrymu uchafswm benthyca o ryw £1.3 biliwn i Gymru."

Fe ddywedodd wrth y pwyllgor y byddai benthyg £500 miliwn y flwyddyn yn golygu costau ad-dalu o £30 miliwn y flwyddyn, yn seiliedig ar fenthyciad dros 25 mlynedd.

Dywedodd ei bod hi ar hyn o bryd yn dadlau'r achos dros dderbyn yr hawl i fenthyg mwy o arian gyda llywodraeth San Steffan.

Fe esboniodd fod "swm uwch o fenthyciad yn fforddiadwy", gan ychwanegu fod angen dealltwriaeth eglur yn y Mesur o sut y byddai modd cynyddu'r uchafswm benthyciadau.