Mwy o brofion TB yn Llanelli

Cyhoeddwyd
Diciâu
Disgrifiad o’r llun,
Gall y salwch fod yn beryglus os yw'n newid i'w ffurf sy'n dangos symptomau

Mae nifer o staff a disgyblion mewn ysgol yn Llanelli wedi profi'n bositif am y diciâu.

Cafodd y profion eu cynnal yn chwarter olaf 2013 wedi iddi ddod i'r amlwg ym mis Hydref bod aelod o'r staff yn dioddef o'r haint.

Bydd pawb yn Ysgol y Strade, Llanelli nawr yn cael cynnig prawf sgrinio.

Mae 339 disgybl a 100 aelod o staff eisoes wedi cael y profion fel rhan o ymchwiliad Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) a Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Fe wnaeth y rhain ddarganfod bod chwe disgybl a thri aelod o'r staff yn dioddef o'r haint, ond dydyn nhw ddim yn heintus yn ôl ICC.

Mwy o brofion

Mi fydd 726 yn rhagor o bobl nawr yn cael cynnig y prawf ym mis Mawrth.

Dywedodd Siôn Lingard o ICC: "Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda eisoes wedi sgrinio pawb gafodd gysylltiad agos gyda'r aelod o staff oedd yn heintus, ac nid oes gan y rheiny wnaeth brofi'n bositif y math heintus o'r diciâu.

"Bydd y rownd nesaf o sgrinio yn cael ei ehangu i bobl sydd â llai o gysylltiad â hynny, fel mesur rhagofalus, fel ein bod yn gallu bod yn siŵr bod neb arall o fewn yr ysgol wedi cael ei effeithio.

"Mae cysylltiad agos o fewn yr un tŷ gydag unigolyn heintus fel arfer ei angen er mwyn trosglwyddo'r haint. Mae'n haint sy'n anodd ei ddal ac sy'n gallu cael ei drin gyda gwrthfiotigau."

Gall unrhyw un sy'n poeni am eu hiechyd gysylltu â'u meddyg teulu neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol