Ffrae rhwng Ysgol Maesydderwen ac undeb

  • Cyhoeddwyd
Cadeiriau
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y streic yn digwydd ym mis Mawrth

Mae ffrae wedi codi rhwng Ysgol Maesydderwen yn Ystradgynlais ac undeb NASUWT oherwydd bwriad i streicio.

Mae prifathrawes yr ysgol, Sally Speedy a chadeirydd y llywodraethwyr, Hugh Patrick, wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud bod yr ysgol yn cael ei thrin yn wahanol.

Ond mae'r undeb wedi dweud eu bod yn "eithriadol o siomedig" oherwydd penderfyniad yr ysgol i fynd yn gyhoeddus am y mater.

Mae'r undeb yn gwadu eu bod nhw'n targedu'r ysgol.

Newid polisi

Fe gododd y ffrae oherwydd penderfyniad corff llywodraethwyr yr ysgol i newid y polisi tâl.

Y nhw fydd yn penderfynu tâl athrawon sy'n ymuno â'r ysgol o hyn ymlaen.

Cafodd y polisi ei benderfynu ar lefel ranbarthol gan Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) - consortia gafodd ei sefydlu ar gyfer gwella safon addysg yn ardaloedd Ceredigion, Powys, Penfro ac Abertawe.

Mae staff aelodau NASUWT o fewn Ysgol Maesydderwen yn erbyn y newid ac wedi penderfynu streicio.

Yn eu datganiad mae Ms Speedy a Mr Patrick wedi dweud: "Rydym yn siomedig iawn bod Ysgol Maesydderwen yn cael ei thrin yn wahanol wrth i aelodau NASUWT fygwth mynd ar streic.

"Nid Maesydderwen yw'r unig ysgol i fabwysiadu'r polisi ac mae eisoes wedi cael ei fabwysiadu gan 500 o ysgolion o fewn y rhanbarth.

"Ond ni yw'r unig ysgol sy'n wynebu streicio hyd yma, ac ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn deall pam bod ein hysgol yn cael ei thrin yn wahanol."

'Penderfyniad gwarthus'

Yn ôl Rex Phillips, sy'n gweithio i NASUWT yng Nghymru, cafodd rhybudd am y streic ei roi ar Chwefror 7 ac mae'r rhesymau wedi cael eu hesbonio.

"Roeddwn wedi fy syfrdanu gan y penderfyniad gwarthus yma i fynd yn gyhoeddus ar y mater - rydym wedi bod yn ceisio trefnu cyfarfod gyda'r llywodraethwyr ers iddyn nhw gael gwybod am y bwriad i streicio.

"Dydyn ni ddim yn trin yr ysgol yn wahanol mewn cysylltiad â gweithredu diwydiannol."

Dywedodd mai staff Ysgol Maesydderwen oedd y cyntaf i benderfynu eu bod nhw eisiau mynd â'r mater ymhellach.

Y dyddiau sydd wedi cael eu pennu ar gyfer yr streic yw Mawrth 5, 12, 13, 18, 19 a 20.