Cymeradwyo cyllideb Pen-y-bont

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Hon yw'r gyllideb 'fwya' heriol' iddyn nhw benderfynu arni meddai'r cyngor

Bydd cynnydd o 4.98% yn nhreth cyngor pobl Pen-y-bont ar Ogwr wedi i'r cyngor gymeradwyo'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Dywedodd y cyngor bod angen gwneud arbedion o £36 miliwn yn y pedair blynedd nesaf.

Nos Fercher, fe bleidleisiodd cynghorwyr o blaid cynnydd o bron i 5% mewn treth cyngor.

Mae hynny'n golygu y bydd rhai sy'n byw mewn cartref Band D yn talu £1,192 y flwyddyn - cynnydd o ychydig dros bunt yr wythnos.

Ledled Cymru, mae cynghorau yn dweud bod rhaid iddyn nhw wneud toriadau oherwydd eu bod nhw'n derbyn oddeutu 3.5% yn llai o nawdd gan lywodraeth Cymru.

Dywedodd arweinydd cyngor Pen-y-bont, Mel Nott, mai hon oedd y gyllideb "fwya' heriol" i'r cyngor ei gosod erioed.

Ychwanegodd bod dros hanner yr arbedion o £13 miliwn yn y flwyddyn nesa' yn dod o newidiadau mewnol, a bod hynny'n "hynod arwyddocaol."

Rhewi cyflog

Mae cyflog staff y cyngor wedi ei rewi y flwyddyn nesa', heblaw am 1% o gynnydd i rai sy'n derbyn cyflogau bychain.

Yn ogystal, mae gofyn i gynghorwyr wrthod unrhyw gynnydd yn eu lwfans.

Fe fydd Pen-y-bont yn derbyn 2.8% yn llai o nawdd gan lywodraeth Cymru y flwyddyn nesaf.

"Mae cyllido yn golygu gwneud penderfyniadau sy'n aml yn anodd," meddai arweinydd y cyngor.

"'Dy ni wedi dynodi meysydd lle 'dy ni'n credu y gall rhai gwasanaethau gael eu darparu'n fwy effeithiol, ac yn edrych ar y rhain...

"Mewn ardaloedd eraill, 'dy ni wedi gorfod bod yn hollol realistig am y sefyllfa, a derbyn na allwn ni gynnal popeth."

Pen-y-bont ar Ogwr yw'r cyngor diweddaraf i osod treth cyngor yn uwch na chwyddiant, gyda Sir Gâr yn cymeradwyo cynnydd o 4.77% ac Abertawe'n cefnogi cynnydd o 5%.

Straeon perthnasol