'Methiannau' triniaeth strôc: Bwrdd iechyd i dalu £5,000

Cyhoeddwyd

Mae bwrdd iechyd wedi gorfod ymddiheuro a thalu £5,000 i weddw claf ar ôl iddyn nhw wneud camgymeriadau gyda'i driniaeth strôc.

Fe fethodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a dilyn canllawiau cenedlaethol, yn ôl adroddiad gan Ombwdsmon dros dro Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Fe gafodd y claf, sy'n cael ei ddisgrifio fel 'Mr T' yn adroddiad yr Ombwdsmon, ei gludo i'r ysbyty ym mis Ebrill 2011 ond fe fu farw fis yn ddiweddarach.

Fe wnaeth ei wraig wneud cwyn, gan ddweud y byddai wedi goroesi oni bai am y camgymeriadau a gafodd eu gwneud gyda'i ddiagnosis.

'Methiannau difrifol'

Yn ôl yr Ombwdsmon, yr Athro Margaret Davies, fe ddylai'r bwrdd iechyd adolygu'r drefn ar gyfer cleifion sydd wedi dioddef strôc ddifrifol, gyda phob claf i dderbyn sgan o fewn awr, a'u hanfon i uned arbennigol ar frys.

Cafodd methiannau'r bwrdd iechyd eu disgrifio yn yr adroddiad fel rhai 'difrifol, sylfaenol, ac annerbyniol'.

Dywedodd yr Athro Griffiths ei bod yn amlwg fod y profiad wedi effeithio'n fawr ar deulu 'Mr T'.

Roedd yn cydnabod nad oedd modd dweud yn bendant a fyddai 'Mr T' wedi byw, ond dywedodd bod ei ''gyfle o oroesi wedi lleihau yn sylweddol o ganlyniad i fethiannau difrifol yn ei ofal''.

Yn ôl yr adroddiad, roedd yn hanfodol cael ymchwiliad, diagnosis a thriniaeth sydyn gan arbenigwyr er mwyn gwella'r cyfle o oroesi.

'Ymddiheuro'n daer'

Mewn ymateb i'r adroddiad, fe ddywedodd Dr Richard Evans, Cyfarwyddwr Bwrdd Clinigol Meddyginiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

''Fe hoffem rannu ein cydymdeimlad unwaith eto gyda'r teulu ac ymddiheuro'n daer am beidio â chyrraedd y lefel uchel o ofal yr ydym yn ceisio ei gynnig i bob claf''.

''Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gweithio gyda'r Ombwdsmon ac wedi derbyn eu hawgrymiadau, ac mae nifer o'r awgrymiadau hynny wedi cael eu gweithredu'n barod.

"Rydym yn gweithio ar weddill yr awgrymiadau ac fe fyddwn yn cyhoeddi ein cynllun gwaith ar y we er mwyn dangos yn glir y camau hynny yr ydym yn bwriadu eu cymryd er mwyn gwella gofal yng nghyd-destun yr awgrymiadau hyn.''

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol