Mwy o gynghorau i gyhoeddi cyllidebau

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i ddau gyngor arall osod neu argymell lefel eu treth cyngor, gyda disgwyl y bydd y ddau yn ei godi fwy na 4%.

Mae cynghorau Conwy a Cheredigion yn cyfarfod er mwyn trafod eu cyllidebau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Cafwyd cadarnhad gan Lywodraeth Cymru yn eu cyllideb bod Cyngor Conwy'n wynebu gostyngiad o ryw 3.6% yn eu cyllideb ar gyfer 2014-15, a Cheredigion am weld gostyngiad o ryw 4.6%.

Mae pob cyngor yn wynebu gorfod gwneud arbedion, ac maen nhw i gyd yn ystyried torri gwasanaethau o ganlyniad.

Fe ddywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru eu bod nhw'n disgwyl gweld o leiaf pedwar cyngor yn codi eu trethi i 5%.

Mewn adroddiad y flwyddyn ddiwethaf, dywedodd Cyngor Conwy eu bod yn wynebu "her ariannol eithriadol" ac y byddai codiad o 5% bob blwyddyn yn 2017 dal yn eu gweld £5 miliwn yn fyr.

Mae Cyngor Ceredigion yn ystyried codiad o 4.41% fydd yn codi'r bil treth ar gyfer eiddo ym Mand D i dros £1,200.

Maen nhw'n ceisio arbed bron i £10 miliwn y flwyddyn nesaf a dros £20 miliwn dros y tair blwyddyn nesaf.

Ddydd Llun fe wnaeth Cyngor Abertawe gadarnhau eu bod nhw'n gwneud hyn, wrth iddyn nhw geisio arbed £26 miliwn.

Ddydd Mercher, cyhoeddodd Cyngor Sir Gâr gynnydd o 4.77%, ac fe wnaeth Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr bleidleisio o blaid codiad o 4.98% mewn cyfarfod nos Fercher.

Straeon perthnasol