BBC Cymru Fyw

£13m i ailddatblygu stadiwm Aber

Published
image copyrightAberystwyth FC
image captionDyma sut allai'r eisteddle newydd edrych, yn ôl y clwb
Mae Clwb Pêl-droed Aberystwyth wedi cyhoeddi cynlluniau gwerth £13 miliwn i ailddatblygu'r stadiwm.
Y bwriad ydy codi eisteddle newydd fyddai'n dal 500 o bobl, a gwneud gwelliannau eraill, gan gynnwys bwyty newydd, adnoddau cymunedol newydd a chae 3G.
Yn ogystal, mae 'na gynlluniau i sefydlu canolfan newydd ar gyfer timau ieuenctid.
Ar hyn o bryd mae'r stadiwm yn dal 5,000 o bobl, gyda 1,002 o seddi.
Mae'r cynlluniau'n cael eu datblygu ar y cyd gyda chymdeithas Tai Ceredigion, fyddai'n cael adeiladu 80 o fflatiau mewn ardal rhwng y stadiwm ac Afon Rheidiol.
Dywedodd cadeirydd y clwb, Tony Bates: "Er bod nifer o rwystrau i'w goresgyn, mae Tai Ceredigion a Chlwb Pêl-droed Aberystwyth wedi ymrwymo i wneud i'r fenter gyffrous hon weithio."
Cafodd y cynlluniau eu croesawu'n unfrydol mewn cyfarfod nos Fercher, yn ôl y clwb.
Hefyd nos Fercher, cafodd y clwb eu canlyniad gorau mewn 21 mlynedd, gyda buddugoliaeth o 6-0 oddi cartre' yn Lido Afan yn Uwchgynghrair Cymru.
Mae BBC Cymru wedi gofyn i gymdeithas Tai Ceredigion am ymateb.