Conwy: 5% o gynnydd treth cyngor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Conwy yw'r pedwerydd cyngor i godi treth cyngor o 4.5% neu fwy

Fe fydd pobl yn ardal Conwy yn talu 5% yn fwy o dreth cyngor yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Fe gymeradwyodd cynghorwyr y penderfyniad mewn cyfarfod fore Iau, gyda saith aelod o'r blaid Geidwadol yn pleidleisio yn erbyn y cynnig.

Mae hyn yn golygu y bydd pobl y sir sy'n byw mewn cartref Band D yn talu £964.89.

Er bod cynnydd o 5%, clywodd cynghorwyr y bydd cost y dreth yn parhau i fod ymysg yr isaf yng Nghymru.

Dywedodd Llywodraeth Cymru yn eu cyllideb bod Cyngor Conwy'n wynebu gostyngiad o ryw 3.6% yn eu cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

'Amser heriol'

Meddai'r cynghorydd Dave Cowans, aelod cyllid y cabinet: "Dyma drafodaeth bwysicaf y flwyddyn.

"Rydy' ni'n gosod y gyllideb ar amser heriol... Rydy' ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon gyda'r 'chydig adnoddau sydd ar gael.

"Mae cynnydd o 5% mewn treth cyngor yn golygu y bydd cartrefi Band D yn talu 88c yn ychwanegol bob wythnos."

Ychwanegodd y Cyng. Cowans bod y cyngor yn wynebu rhagor o heriau yn y blynyddoedd i ddod:

"Fe fyddwn ni angen gwneud penderfyniadau anodd a gwneud rhagor o arbedion.

"Yn 2015/16, mae'n debyg y byddwn ni'n fyr o £12.795m. Mae angen dechrau cynllunio ar gyfer hynny yfory, nid ymhen blwyddyn."

Uwchben 4.5%

Eisoes, mae tri chyngor wedi codi'r dreth o dros 4.5%.

Ddydd Llun fe wnaeth Cyngor Abertawe gadarnhau eu bod nhw'n gwneud hyn, wrth iddyn nhw geisio arbed £26 miliwn.

Ddydd Mercher, cyhoeddodd Cyngor Sir Gâr gynnydd o 4.77%, ac fe wnaeth Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr bleidleisio o blaid codiad o 4.98% mewn cyfarfod nos Fercher.