Galw am dynhau rheolau 'Cymorth i Brynu'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y cynllun 'Cymorth i Brynu - Cymru' ei sefydlu y flwyddyn ddiwethaf i gefnogi'r farchnad dai a phrynwyr tai yng Nghymru.

Mae Aelod Cynulliad o'r Gogledd yn galw ar Lywodraeth Cymru i dynhau rheolau cynllun 'Cymorth i Brynu - Cymru' wedi i gartrefi newydd gael eu marchnata i brynwyr dros y ffin.

Fe gafodd y cynllun newydd ei sefydlu y flwyddyn ddiwethaf gyda'r bwriad o gefnogi'r farchnad dai a phrynwyr tai yng Nghymru.

Ond, wedi i hysbyseb amlwg gan Elan Homes ymddangos ar dudalen flaen adran atodol papur newydd The Chester Standard yr wythnos ddiwethaf, mae Llyr Hughes Gruffydd AC yn credu y dylai'r llywodraeth ail edrych ar y cynllun.

Wrth ymateb, dywedodd yr Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffudd: "'Sa rhywun yn tybio pan oedd Llywodraeth Cymru yn cynllunio y rhaglen yma bod gyda nhw mewn golwg cynorthwyo pobl yng Nghymru i brynu tai am y tra cynta' a ni nawr yn gweld y rhaglen yma mewn gwirionedd yn sybsideiddio llywodraeth y Deyrnas Unedig, wrth gwrs oherwydd eu cyfrifoldeb nhw ydi sefyllfaoedd o'r fath tu draw i'r ffin.

"Ac felly be fyddwn i'n hoffi gweld ydy bod y llywodraeth jest yn edrych eto ar y criteria ac yn ystyried mewn gwirionedd, ai dyma'r defnydd gorau o'r arian."

'Dim mantais go iawn'

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe gafodd 'Cymorth i Brynu - Cymru' ei gynllunio i helpu'r farchnad dai yng Nghymru a phrynwyr tai yng Nghymru,

"Mae'n cynnig termau benthyca digon tebyg i'r cynllun yn Lloegr a does dim mantais go iawn i brynwyr ddewis un dros y llall.

"Mae'r cynllun yng Nghymru yn cefnogi pobl sydd wedi cael trafferth i sicrhau morgais, gan eu helpu i ddechrau ar yr ysgol eiddo drwy roi mynediad iddyn nhw i gyllid fforddadwy, cost isel, mewn ffurf benthyciad ecwiti rhannol oddi wrth Llywodraeth Cymru."

Mae'r datblygwyr, Elan Homes, wedi ymateb gan ddweud: "Ymysg yr eiddo rydym yn ei werthu drwy Loegr a Chymru, mae nifer o ddatblygiadau wedi'u lleoli ar y ddwy ochr ac yn agos at ffin Cymru a Lloegr.

"Rydym yn falch o fedru cynnig ein holl eiddo, sydd wedi'u crefftio'n brydferth, i brynwyr sy'n chwilio am dai eu breuddwydion yng Nghymru neu Loegr, waeth beth yw eu cenedl.

"Mae ein marchnata yn canolbwyntio ar brynwyr tai sydd am aros yn eu trefi lleol a phrynu un o'n tai gerllaw neu ar gyfer y rheiny sydd am symud ymhellach i ffwrdd, weithiau'n ail-leoli o ran arall o Brydain i fyw, gweithio a buddsoddi yn yr ardal.

"Gan bod 'Cymorth i Brynu' ar gael yn Lloegr ac yng Nghymru, rydym yn cynnig y cynllun i gwsmeriaid ar ddwy ochr y ffin. "