Heddlu'n dal i ymchwilio i farwolaeth babi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd Eliza Mae Mullane yn chwe diwrnod oed pan fu farw.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud eu bod yn parhau i ymchwilio i farwolaeth y babi chwe diwrnod oed, Eliza Mae.

Dywedodd llefarydd: "Neithiwr fe orffennodd yr heddlu eu hymchwiliad fforensig o'r tŷ yn New Road, Pontyberem, a'r ymchwiliad fforensig o gi y teulu.

"Fe allwn ni gadarnhau bod y ci yn parhau i fod yng ngofal yr heddlu tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

"Mae ymholiadau ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar y gwaith fforensig ac fe fydd archwiliad y patholegydd o'r babi yn digwydd yn y dyddiau nesaf. "

'Cofio'n annwyl'

Dydd Mercher, wrth roi teyrnged i'w merch fach, dywedodd rhieni Eliza-Mae, Sharon John a Patrick Mullane, nad oedd geiriau i ddisgrifio'r hyn oedd wedi digwydd.

Cafodd y ferch ei chludo i'r ysbyty yng Nghaerdydd mewn hofrennydd fore Mawrth ond doedd y timau meddygol ddim yn gallu ei hachub.

Cafodd ci'r teulu - Alaskan Malamute - ei gymryd o'r tŷ gan yr heddlu.

Mewn datganiad dywedodd y rhieni: "Er ei bod hi'n rhan bwysig o'n teulu ni am gyfnod mor fyr, bydd Eliza-Mae yn ein calonnau a'n meddyliau am byth a byddwn yn trysori ein hamser gyda hi.

"Roedd hi'n chwaer, wyres a nith annwyl.

"Daeth â llawenydd i'n teulu ac mae ei cholli hi fel hyn yn gysgod ofnadwy drosom ni.

"Nid oes geiriau i ddisgrifio ein teimladau ni ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn meddwl y bydd 'na byth."

'Ymchwiliad sensitif'

Dywedodd llefarydd yr heddlu: "Rydym yn parhau i gefnogi'r teulu gyda swyddogion cyswllt teulu arbenigol ac ar gais y teulu rydym yn gofyn i chi barchu eu preifatrwydd a pheidio â gofyn am gyfweliadau, ymateb neu luniau.

"Mae hwn yn ymchwiliad sensitif sy'n ceisio sefydlu'r holl amgylchiadau arweiniodd at farwolaeth Eliza Mae.

"Mi allai natur fanwl yr ymchwiliad fforensig cynorthwyol gymryd peth amser."

Straeon perthnasol