Mwy o gyhuddiadau yn erbyn dirprwy

  • Cyhoeddwyd
Gareth Williams
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd yn euog i dri chyhuddiad o voyeuriaeth ym mis Ionawr.

Mae dirprwy bennaeth ysgol gyfun Gymraeg, gafodd ei wahardd o'i waith, yn wynebu 12 cyhuddiad pellach o voyeuriaeth.

Honnir bod chwech o'r cyhuddiadau wedi digwydd yn Ysgol Gyfun Glantaf lle oedd yn gweithio.

Mae Gareth Williams, 47, hefyd yn wynebu 34 cyhuddiad o greu delweddau anweddus a dau gyhuddiad o feddu ar ddelweddau anweddus.

Ym mis Ionawr, fe blediodd Mr Williams yn euog i dri chyhuddiad o voyeuriaeth oedd ddim wedi digwydd yn yr ysgol.

Fe fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Caerdydd ar Chwefror 26.

Mae llythyr wedi cael ei anfon at rieni Ysgol Glantaf yn egluro'r sefyllfa.

Bythefnos yn ôl, bu'r heddlu yn ymchwilio yn yr ysgol wedi iddo gyfaddef ei fod wedi defnyddio camera cudd i ffilmio plant yn defnyddio tŷ bach oherwydd troseddau honedig a ddigwyddodd mewn lleoliadau eraill.