Cyngor i gefnogwyr Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl torf o 74,000 yn y stadiwm ac mae'r cyngor yn cynghori teithwyr i gyrraedd mewn da bryd

Mae Cyngor Caerdydd yn cynghori cefnogwyr fydd yn teithio i'r Brifddinas i wylio Cymru'n herio Ffraint yn ail gêm gartref Pencampwriaeth y Chwe Gwlad nos Wener i ganiatáu digon o amser i deithio.

Bydd y gêm yn dechrau am 8.00yh a disgwylir torf o 74,000.

Yn ôl y cyngor, y ffordd orau o deithio i'r gêm yw ar drafnidiaeth gyhoeddus neu fws preifat lle bo hynny'n bosibl.

Teithio mewn car?

Os yn teithio mewn car ac am osgoi tagfeydd, mi fydd gwasanaeth parcio a theithio ar gael yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Lecwydd, oddi ar Gyffordd 33 yr M4, am gost o £6 y car.

Bydd y bws cyntaf yn gadael y maes parcio yno am 12:30yh.

Bydd y man gollwng a chasglu yng ngogledd Ffordd Tresillian, wrth gefn yr orsaf drenau, a bydd y bws olaf yn gadael yma am 11:30yh gyda'r meysydd parcio yna'n cau am ganol nos.

Ar fws?

Bydd lle parcio ar gyfer bysus ar gael oddi ar Glôs Sophia, ac yn costio £10 y bws.

Codir tâl o £10 i barcio ceir yng Nghlôs Sophia hefyd gan fod y maes parcio o fewn pum munud i'r stadiwm ar droed.

Ar drên?

Mae cwmni trenau Arriva yn cynghori pobl sy'n bwriadu teithio nôl ar y trên y bydd rhai gwasanaethau ychwanegol ar gael wedi 22:30yh, ac y dylai teithwyr anelu am yr orsaf ganolog yn syth wedi'r gêm.

Bydd pump o drenau ychwanegol a mwy o seddi ar gael lle bo hynny'n bosib.

Ond mae'r cwmni'n rhybuddio, gyda 74,000 o gefnogwyr yn dod i wylio'r gêm, y bydd y gwasanaethau yn hynod o brysur a bydd system giwio mewn lle.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni mai "dim ond rhywfaint o wasanaethau ychwanegol fydd ar gael ar ôl 22:30" ac mai "cyntaf i'r felin fydd hi o ran rhannu'r seddi".

Mae nhw'n cynghori cwsmeriaid i edrych ar yr amserlen ymlaen llaw ac i gyrraedd mewn da bryd.

Bydd gorsaf drenau Stryd y Frenhines ar gau wedi 21:15.

Bydd modd checio amserlen ddiweddaraf trenau Arriva ar Twitter yn ystod y dydd neu ymlaen llaw ar eu gwefan.

Ffyrdd ar gau:

Bydd y ffordd at flaen yr orsaf drenau yn y Sgwâr Canolog o'r gyffordd â Stryd Wood ar gau rhwng 2yh a chanol nos, gyda mynediad i fysus i'r orsaf fysus yn dilyn y patrwm arferol yn ystod y cyfnodau pan na fydd y strydoedd i gyd ar gau.