Twyll yswiriant ffonau: carcharu pedwar

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd pedwar o ddynion eu dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe i gyfanswm dedfryd o 18 mlynedd yn y carchar

Mae pedwar o ddynion wedi'u carcharu am werthu yswiriant ffonau symudol ffug mewn twyll gwerth £300,000.

Fe gafodd pedwar o ddynion eu dedfrydu i gyfanswm dedfryd o 18 mlynedd yn y carchar ar ôl pledio'n euog i gynllwynio i dwyllo cwsmeriaid ffonau symudol drwy eu ffonio a gwerthu polisïau yswiriant ffug.

Mae Christopher John Surman, Wayne Ghosh ac Andrew Malcolm Patterson o Abertawe ac Omar Humayan Mapara o Fryste yn wynebu cyfnodau rhwng 3 - 5 mlynedd yr un yn y carchar.

Fe dderbyniodd tri arall - Craig Pitman, Helen Leanne Lewis a Craig Steven Odger - ddedfrydau o garchar, rhwng 6 ac 8 mis, wedi'u gohirio wedi iddyn nhw bledio'n euog i werthu yswiriant heb ganiatâd.

Yswiriant rhatach

Fe glywodd y llys sut roedd Surman, Ghosh, Patterson a Mapara wedi sefydlu busnesau oedd yn targedu pobl oedd newydd brynu ffôn symudol ac wedi trefnu polisi yswiriant yn y siop.

Roedden nhw wedyn yn gallu dyfalu beth oedd rhifau'r ffonau newydd oedd wedi cael eu rhoi i gwsmeriaid newydd ac yna'n eu ffonio o'u canolfan ar Heol San Helen yn Abertawe gan esgus eu bod yn ffonio o'r cwmni rhwydwaith ffôn.

Roedd Patterson wedi bod yn gweithio mewn dwy siop ffonau symudol ac fe ddywedodd yr erlyniad bod y wybodaeth hyn o'r diwydiant yn arf iddo wrth ddechrau'u menter.

Fe fyddai'r criw yn cynnig yswiriant rhatach i'r cwsmeriaid, fyddai'n gallu cael ei dalu mewn un taliad yn hytrach nag yn fisol.

Fe glywodd y llys y byddai polisi wedi'i awdurdodi yn costio oddeutu £200 i gwsmeriaid dros gyfnod eu cytundeb ffôn ond roedd y cwmni yma'n cynnig yr un polisi am oddeutu £100.

'Twyll sylweddol'

Yn ôl yr erlynydd, David Elias, roedd o leiaf 3000 o bobl wedi cael eu twyllo gan y cynllun ffug gwerth £300,000 rhwng Awst 2008 ac Ebrill 2010.

Fe glywodd y llys sut roedd cwsmeriaid wedi dechrau cwyno wrth dderbyn dogfennau gwarant yn hytrach na pholisi yswiriant.

Yn y pen draw, fe aeth rhaglen Watchdog y BBC ati i ymchwilio a bu'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol a Safonau Masnach yno'n ymweld â'r lle.

Fe barhaodd y cwmni i werthu polisïau yswiriant heb ganiatad ac ym mis Mawrth 2010, fe guddiwyd camera a meicroffon yn y swyddfa.

Roedd cyrch ar y safle y mis canlynol.

Wrth eu dedfrydu, dywedodd y Barnwr, Keith Thomas, bod hwn yn "dwyll sylweddol".