Carchar am oes am dreisio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd James yn euog i bedwar cyhuddiad

Yn Llys y Goron Abertawe mae dyn 21 oed wedi ei ddedfrydu i garchar am oes am dreisio menyw mewn maes parcio yn Abertawe.

Digwyddodd yr ymosodiad fis Tachwedd y llynedd.

Roedd Daniel Keith James yn y llys wedi iddo bledio'n euog i dreisio, ymosod yn anweddus, lladrata a bygwth gydag arf ymosodol.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Dave Hough: "Roedd hwn yn ymosodiad difrifol ac, wrth reswm, fe achosodd lawer o bryder i'r cyhoedd, yn enwedig yng nghanol dinas Abertawe.

'Bygwth gyda chyllell'

"Roedd menyw ar ei phen ei hun, wedi gorffen ei gwaith am y dydd ac yn cerdded at ei char, pan gafodd hi ei threisio a'i bygwth gyda chyllell.

"Fe hoffwn i ddiolch i bawb wnaeth ymateb i'n hapêl ni drwy gysylltu gyda ni i roi gwybodaeth.

"Roedd hyn yn gymorth mawr ac ynghyd â deunydd CCTV a gwaith cyflym ein tîm fforensig, fe lwyddon ni i adnabod James, ei arestio a'i gyhuddo.

"Anaml mae ymosodiadau gan ddieithriaid ar ferched yn digwydd yn Abertawe, ond pan maen nhw'n digwydd, mae gennym ni swyddogion arbenigol i ymchwilio ... ac i gynnig cymorth i'r rhai gafodd eu treisio.

"Mae'r profiad wedi newid bywyd y fenyw, ond mae hi wedi dangos cryfder emosiynol eithriadol yn ymdopi â beth ddigwyddodd iddi.

"Hoffwn adleisio sylwadau'r barnwr, gan grynhoi bod risg sylweddol y gallai James achosi niwed i eraill yn y dyfodol, ac oherwydd hynny, mae dedfryd amhenodol o fywyd dan glo yn angenrheidiol."

Straeon perthnasol