Dynes mewn cyflwr difrifol

Cyhoeddwyd

Mae dynes mewn cyflwr difrifol wedi i gar daro'n erbyn wal tu ôl i dŷ yn Abertawe.

Mae'r ddynes, sydd yn ei 50au, yn parhau i gael triniaeth yn Ysbyty Treforys.

Yn ôl Heddlu De Cymru, cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Ffordd Caemawr yn Nhreforys ychydig cyn 8yb ddydd Mercher.

Mae nifer o bapurau newydd yn honni bod car y ddynes wedi syrthio mewn i dwll mawr yn y ddaear, ond mae'r heddlu'n dweud bod yr adroddiadau yma'n anghywir