Dedfryd ohiriedig am dwyll mewn banc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Leslie Pound yn gweithio yng nghangen Y Rhyl o fanc Santander

Mae gweithiwr banc wedi cael dedfryd ohiriedig ar ôl cyfaddef dwyn arian o gyfrifon cwsmeriaid.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Leslie Pound, 54 oed o Allt Melyd yn Sir Ddinbych, wedi mynd i drafferthion ariannol oherwydd ysgariad.

Roedd ganddi record ddilychwyn o weithio yn y banc am 35 o flynyddoedd.

Fe greodd gyfrif ffug yn enw cwsmer yr oedd wedi gwrthod agor cyfrif iddo cyn symud arian o gyfrifon eraill.

Plediodd yn euog i 10 cyhuddiad o dwyllo neu o geisio twyllo £88,400.

Fe gafodd mwyafrif yr arian ei ddychwelyd i'r cyfrifon cywir cyn iddi gael ei dal ond llwyddodd i fynd â £22,500.

16 mis

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry mai'r ddedfryd oedd 16 mis o garchar wedi ei gohirio am ddwy flynedd a chafodd orchymyn goruchwyliaeth a'i gyrru ar gwrs sgiliau meddwl.

Fe fydd ganddi chwe mis i dalu £9,929 o iawndal wedi i'r llys glywed ei bod yn y broses o werthu ei chartref er mwyn gwneud hynny.

Roedd Pound yn gweithio yng nghangen Y Rhyl o fanc Santander.

Wrth ei dedfrydu dywedodd y barnwr: "Fe wnaethoch gamddefnyddio'ch sefyllfa yn y banc, gan gymryd mantais ar gwsmeriaid oedd yn dibynnu arnoch i'w cynghori gyda'u buddsoddiadau.

"Fe wnaethoch chi ddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol a gawsoch gan eich cyflogwyr er mwyn creu cyfrif ffug."