Dyfodol pysgotwyr yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed pysgotwyr bod dyfodol y diwydiant yng Nghymru dan fygythiad

Mae'r corff sy'n cynrychioli pysgotwyr ar raddfa fach yng Nghymru a Lloegr wedi dweud wrth BBC Cymru bod dyfodol y diwydiant yn y fantol.

Dywedodd prif weithredwr Cymdeithas Bysgotwyr Dan Ddeg Newydd (NUTFA) - gafodd ei enwi oherwydd hyd eu cychod - bod y tywydd drwg yn golygu nad yw pysgotwyr wedi medru dal pysgod ers cyn y Nadolig.

Oherwydd hynny mae eu costau yn gannoedd o filoedd o bunnoedd heb incwm.

'Ar ymyl y dibyn'

Dywedodd Jeremy Percy: "Mae'r diwydiant ar ymyl y dibyn, a does dim hyblygrwydd yn bodoli mewn termau ariannol.

"Mae mwyafrif y cynnyrch o Gymru yn mynd dramor ac roedd pysgotwyr eisoes yn ei chael hi'n anodd wrth i'r farchnad grebachu'n ddiweddar.

"Ar ben hynny mae'r stormydd wedi difrodi offer ar hyd arfordir Cymru."

Yn Lloegr mae pysgotwyr yn medru cael arian o gronfa Cynllun Cefnogi Busnes sy'n cynorthwyo gydag effeithiau tywydd garw.

Er bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi £1.6 miliwn i gefnogi isadeiledd twristiaeth, doedd dim arian wedi ei glustnodi'n benodol ar gyfer pysgotwyr.

Ychwanegodd Mr Percy bod angen i Lywodraeth Cymru ystyried y bygythiad i'r diwydiant o ddifri.

'Parhau i drafod'

Mae tua 1,900 yn gweithio'n llawn amser yn y diwydiant sy'n werth £20 miliwn i economi Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn cydnabod bod y tywydd garw'n ddiweddar wedi bod yn anodd i ystod eang o sectorau gan gynnwys y diwydiant pysgota.

"Er bod llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y gallai busnesau sydd wedi dioddef oherwydd llifogydd fod yn gymwys am gefnogaeth, rydym ni'n dal i aros i glywed y manylion ac os fydd unrhyw gyllid canlyniadol i Gymru.

"Yn y cyfamser rydym yn parhau i drafod gyda physgotwyr ar draws Cymru er mwyn deall yn llawn effaith y tywydd drwg ar eu busnesau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol