Dyn oedrannus yn difrodi car

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe achosodd y dyn ddifrod i'r car tra'r oedd y gyrrwr yn aros wrth gyffordd yn y dre'

Mae heddlu yng Nghaernarfon yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn oedrannus ddifrodi car gyda ffon gerdded.

Roedd gyrrwr y BMW glas yn aros wrth gyffordd cylchfan yng nghanol y dre' tua 10.00 fore dydd Gwener.

Fe welodd o'r dyn yn croesi'r ffordd i gyfeiriad archfarchnad Morrisons, gan edrych yn fygythiol ar y gyrrwr.

Yna, fe gerddodd y dyn at ffenest ochr y gyrrwr a chwifio'i ffon gerdded arno.

Fe ddechreuodd daro'r ffenest gyda'i ffon, cyn difrodi drych ôl y car a drws ochr y gyrrwr.

Wedi hyn, fe gariodd ymlaen i gerdded i gyfeiriad yr archfarchnad.

Roedd y dyn yn oedrannus, yn wyn ac o daldra canolig. Roedd yn gwisgo cap-fflat, sbectol a siaced olau, ac yn cario ffon gerdded.

Gall unrhywun â gwybodaeth am y dyn gysylltu â PC 2211 Gethin Jones yng Ngorsaf Heddlu Bangor.