Lladrad ym Metws y Coed: Pump yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae pump o ddynion o ardal Lerpwl wedi ymddangos yn Llys Ynadon Llandudno wedi lladrad o siop nwyddau awyr agored ym Metws y Coed.

Fe gafodd gwerth £11,000 o ddillad eu dwyn o siop Cotswolds yn y pentre' nos Fercher.

Wnaeth y dynion ddim pledio na gwneud cais am fechnïaeth.

Maen nhw yn y ddalfa tan eu gwrandawiad nesaf yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Gwener, Chwefror 28.

Straeon perthnasol