Angen polisi mudo Cymreig medd Plaid Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ASE Jill Evans yn dweud bod angen polisi mudo Cymreig

Mi ddylai Llywodraeth Cymru gymryd mwy o gyfrifoldeb ynglyn â'r broses pan mae pobl yn symud i Gymru o wledydd tramor.

Dyna farn papur trafod wedi ei lunio gan Plaid Cymru.

Maen nhw'n dweud bod angen meddwl am bolisi mudo yng ngyd destun Cymreig ac y dylai'r llywodraeth efelychu yr hyn mae llywodraeth Quebec yn gwneud yng Nghanada.

Rhai o'r cynigion eraill yn y papur ydy cofrestr sydd yn nodi beth ydy swyddi pobl yn y meysydd lle mae prinder. Byddai'n bosib wedyn llenwi'r bylchau yn yr economi o ran sgiliau.

Syniad arall yw visa gwaith i fyfyrwyr rhyngwladol fel bod mwy o amser iddyn nhw ffeindio gwaith ar ôl gorffen eu cyrsiau.

Polisi Cymreig

Yn ôl y blaid mae na honiadau camarweiniol yn bodoli ynglŷn â'r pwnc ac mewn realiti roedd cyfrifiad 2011 yn dangos bod 96% o boblogaeth Cymru yn dod o Ynysoedd Prydain.

"Mae'n bwysig fod gennym bolisi mudo Cymreig sydd yn ateb anghenion Cymru. Mae gwahaniaeth sylweddol rhwng Lloegr, lle mae 1 o bob 6 o bobl yn fewnfudwyr rhyngwladol, a Chymru, lle nad yw ond yn 1 o bob 25.

"Mae'r papur hwn gan Blaid Cymru yn gosod allan y pynciau ar gyfer polisi mudo Cymreig, gan gynnig atebion ymarferol i gwrdd ag anghenion Cymru.

"Mae'n cynnig y dylai Llywodraeth Cymru gael mwy o reolaeth dros fudo rhyngwladol i Gymru, gyda phwerau fel y rhai sydd gan Quebec yng Nghanada. Ar hyn o bryd, does gan Lywodraeth Cymru ddim pwerau dros fudo rhyngwladol," meddai'r ASE Jill Evans.

"Dylai myfyrwyr rhyngwladol sy'n cymhwyso o brifysgolion yng Nghymru allu gwneud cais am fisa gwaith dwy flynedd wedi astudio, tebyg i gynllun y Fresh Talent a arferai fodoli yn yr Alban.

"Dylid cael rôl fwy ffurfiol, hefyd i Lywodraeth Cymru wrth drafod gofynion mudo gyda'r Pwyllgor Ymgynghorol ar Fudo sydd yn gwneud argymhellion i lywodraeth y DG."