Plas Madoc: 150 mewn cyfarfod cyhoeddus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe benderfynodd Cyngor Wrecsam gau'r ganolfan hamdden yr wythnos ddiwethaf

Roedd 150 mewn cyfarfod cyhoeddus wedi i Gyngor Wrecsam gadarnhau y bydd canolfan hamdden Plas Madoc yn cau.

Mae'r cyngor yn ceisio arbed £45m dros y pum mlynedd nesaf.

Bu ymgyrch yn erbyn cau'r ganolfan, gyda 2,000 yn arwyddo deiseb a channoedd yn cynnal protestiadau y tu allan i Blas Madoc a phencadlys y cyngor.

Cyn y cyfarfod dywedodd y trefnydd Darrell Wright: "Gyda'n gilydd fe allwn ni gynllunio sut y gallwn ni ddiogelu dyfodol y ganolfan hamdden a sut y byddwn yn ymgyrchu yn yr wythnosau nesaf."

Dywedodd aelodau'r gynulleidfa nad oedd digon o amser wedi bod i gynnig opsiynau eraill.

Clywodd y cyfarfod y dylai pobl lobïo cynghorwyr lleol ac y gallai'r gymuned redeg y ganolfan.

Adolygiad

Brynhawn dydd Mercher fe gafodd y penderfyniad i gau'r ganolfan ei alw i mewn.

Fe fydd yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Archwiliadau Cymunedol brynhawn Mercher nesaf cyn i'r cyngor llawn ei drafod yn y nos.

Roedd y bwrdd wedi pasio'r penderfyniad o saith pleidlais i ddwy er gwaethaf gwrthwynebiad y cyhoedd.

Grŵp Annibynnol Wrecsam sydd wedi herio'r penderfyniad.

Roedd eu harweinydd, y Cynghorydd Dave Bithell, yn un o'r ddau aelod o'r bwrdd gweithredol bleidleisiodd yn erbyn cau'r lle.

Straeon perthnasol