Pont y Foryd ar gau ar gyfer atgyweirio

Pont y Foryd
Image caption Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau ym mis Gorffennaf a pharhau am 24 wythnos.

Bydd pont brysur sy'n cysylltu Sir Conwy a Sir Ddinbych ar gau am hyd at dair wythnos tra bod gwaith atgyweirio strwythurol yn digwydd.

Mae'n rhaid i brif fwrdd Pont y Foryd, ar yr A548, sy'n cysylltu Rhyl gyda Bae Cinmel a Tywyn, gael ei adnewyddu'n llwyr oherwydd ei fod wedi rhydu.

Mae dwr y môr wedi difrodi'r pileri concrid, ac mae gwaith sylweddol ar yr ochr ddwyreiniol.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau ym mis Gorffennaf a pharhau am 24 wythnos.

Mae adroddiad gan gyngor sir Ddinbych yn dweud bod y gwaith wedi'i gynllunio i darfu ar draffig cyn lleied ag sy'n bosib.

Ni fyddai unrhyw ffordd yn cael ei gau yn digwydd tan o leiaf fis Hydref, yn ôl yr adroddiad.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.