Gwrthdrawiadau: A48 wedi ailagor

Cyhoeddwyd

Mae'r A48 wedi ailagor wedi cyfres o wrthdrawiadau rhwng cylchfan Pensarn, Caerfyrddin, a'r B4310 (Llanddarog).

Fe benderfynodd yr heddlu gau'r ffordd am gyfnod am resymau diogelwch.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi cael eu galw am 2.46yh oherwydd adroddiadau bod gwrthdrawiad wedi bod ar lôn orllewinol yr A48.

"Fe anfonon ni ddau ambiwlans brys ac fe gafodd dau, oedd yn gallu cerdded, eu cludo i Ysbyty Cyffredinol Glangwili," meddai.

"Am 4.21yh fe gafon ni alwad oherwydd gwrthdrawiadau ar lôn ddwyreiniol a lôn orllewinol yr A48 yng Nghaerfyrddin.

"Fe anfonwyd swyddog ambiwlans i'r safle ond doedd neb wedi'i anafu."