20 mlynedd o garchar i 3 dyn am ladrad treisgar

  • Cyhoeddwyd
(De-i-chwith) Andrew Lee Hughes, Leon Pritchard a Paul TaylorFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Andrew Lee Hughes, Leon Pritchard and Paul Taylor eu carcharu yn Llys y Goron yr Wyddgrug

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug heddiw fe gafodd tri dyn gyfanswm o 20 mlynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i ladrata ac ymosod ar ddyn ag anghenion addysgol arbennig.

Fe wnaeth y tri dyn glymu'r dyn ifanc bregus gyda thâp yn ei gartref ei hun, gan fygwth torri ei drwyn, ei fysedd a bodiau ei draed i ffwrdd ym mis Mawrth y llynedd.

Roedd y tri dan ddylanwad alcohol a chyffur MCAT ac wedi dechrau defnyddio fflat y dyn yn ardal Wrecsam fel lleoliad i yfed.

Cafodd y dyn ifanc ei glymu'n gaeth wrth i'r diffynyddion geisio darganfod cyfrinair ei ffôn symudol cyn dwyn ei gêm 'Xbox' er mwyn gwerthu'r gêm a'r ffôn.

'Neidio drwy ffenest'

Wedi i'r dynion adael fe lwyddodd y dyn ifanc i ddianc trwy neidio drwy ffenest ystafell ymolchi'r fflat ar y llawr cyntaf.

Cafodd Andrew Lee Hughes (26) o Fodidris, Brymbo, a Leon Pritchard (28) o Broad Street, Rhos, eu carcharu am saith mlynedd yr un am y troseddau oedd yn cynnwys lladrata a thwyll.

Cafodd Paul Taylor (26) o Bromsgrove ei garcharu am chwe blynedd ar ôl pledio'n euog.

Fe ddywedodd y Barnwr Wyn Lloyd Jones fod y lladrad yn erbyn dyn bregus yn ei gartref ei hun a gorchmynnodd na ddylai'r tri dyn fyth gysylltu â'r gŵr ifanc eto.

'Trais sylweddol'

Yn ôl y barnwr: ''Roedd hwn yn ymosodiad penderfynol, gan ddefnyddio trais sylweddol er mwyn mantais arianol. Roedd ar ben ei hun pan ddigwyddodd yr ymosodiad - tri yn erbyn un."

Fe ddywedodd bargyfreithiwr fod y dyn ifanc wedi dioddef niwed seicolegol dybryd yn dilyn yr ymosodiad ac roedd ganddo ofn dychwelyd i'w gartref ei hun.