Cyngerdd gwrth-ffracio i godi ymwybyddiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cian Ciaran o Super Furry Animals fydd un o'r perfformwyr yn y cyngerdd

Fel rhan o ymgyrch gwrth-fracio bydd cyngerdd cerddorol yn digwydd ym Mro Morgannwg yn ddiweddarach.

Bydd rhai o enwau cyfarwydd y sin cerddorol yn cymryd rhan yn y cyngerdd, fydd yn dechrau am 2pm ac yn gorffen am 11pm yn Neuadd y Dre, Y Bont-faen.

Yn ymuno gyda Cian Ciaran o'r Super Furries ar gyfer y sesiwn nôs fydd Trwbador, The Rumble-O's a The Earth.

Yn y sesiwn brynhawn bydd Nancy Ackroyd, The Lunarcyclist, Vinna Bee, Climbing Trees and Colum Regan yn perfformio.

Pryderon

Mae pedwar grŵp gwrth-ffracio'n cydweithio i gynnal y digwyddiad cerddorol. Mae The Vale Says No, Llantrithyd Villagers Against Drilling, Frack Free Wales a Chyfeillion y Ddaear Bro Morgannwg eisiau mynegi eu gwrthwynebiad cryf i gynlluniau cyfredol ar gyfer drilio arbrofol.

Maen nhw'n honni mai yn y pen draw ffracio fydd canlyniad y drilio am nwy carreg glai. Hon yw'r broses o bwmpio dŵr a chemegau i'r ddaear ar bwysedd uchel er mwyn rhyddhau nwy naturiol.

Dywedodd Donal Whelan, trefnydd y cyngerdd: "Mae'r cyngerdd yn ffordd i ni ddangos ein gwrthwynebiad cryf i'r cynlluniau ar gyfer y drilio arbrofol am nwy, all yn y pen draw, arwain at ffracio ym Mro Morgannwg.

"Mae drilio am nwy yn y Fro wledig yn newyddion drwg ar sawl lefel.

"Mae gennym bryderon am hinsawdd y dŵr a'r tir ac am y sgil-effeithiau ar y dirwedd a byd natur... Bydd prisiau tai yn debygol o ostwng yn sylweddol hefyd. O ganfasio ar strydoedd Y Bont-faen, rydym yn gwybod fod llawer o wrthwynebiad yn lleol. Mae'r Fro yn ardal hardd a gwledig ac rydym eisiau ei chadw felly."

Arbrofi

Mae cwmni o Ben-y-bont ar Ogwr, Coastal Oil and Gas Ltd, wedi derbyn caniatâd ar gyfer pedwar safle drilio ym Mro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf. Disgwylir i'r drilio arbrofol gychwyn yn hwyrach eleni.

Ers tro bellach mae ffracio wedi yn bwnc llosg ym Mhrydain.

Mae'r rhai sydd o blaid ffracio yn ei weld fel ateb diogel a chynaliadwy i hybu'r economi, creu swyddi a chael adnoddau i greu ynni yn y wlad.