Mwy o bwyslais byd creadigol ar Gaerdydd yn lle Llundain

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Stiwdio newydd Porth y Rhath lle mae Doctor Who, Casualty a Sherlock yn cael eu ffilmio

Mae adroddiad sy'n awgrymu dylai mwy o gwmnïau creadigol sefydlu yng Nghaerdydd wedi derbyn croeso cymysg yng Nghymru.

Cyhoeddodd y felin drafod IPPR (Institute for Public Policy Research) adroddiad oedd yn cynnig darparu strategaeth i ddyfodol y diwydiant creadigol.

Cafodd yr adroddiad ei ysgrifennu gan Will Straw a Nigel Warner, sy'n dweud bod angen creu polisi i wella'r diwydiant trwy'r Deyrnas Unedig gyfan.

Yn eu tyb nhw, mae yna berygl na fydd y diwydiant yn gystadleuol os yw'n parhau i ganolbwyntio cymaint ar Lundain,

Roedd yr adroddiad yn awgrymu y dylai Caerdydd, a rhannau eraill o Brydain, chwarae rhan fwy amlwg yn y diwydiannau creadigol ym myd ffilm, teledu a meddalwedd cyfrifiadurol er mwyn creu swyddi a chreu cydbwyso'r economi.

Be am weddill Cymru?

Tra bod yr adroddiad wedi cael ei gymeradwyo am edrych yn bellach na Llundain, mae rhai yn meddwl bod angen edrych tu allan i Gaerdydd os yw'r sector am ffynnu yng Nghymru hefyd.

Meddai Iestyn Garlick, o Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC): "Y peth diddorol gyda'r adroddiad yma ydi ei fod yn edrych tu hwnt i Lundain, ond does dim son am Abertawe na Chaernarfon.

"Ma' nhw'n son am ymestyn allan i Gaerdydd, ond 'dan ni yma yng Nghymru eisiau gweld y diwydiant yn ymestyn allan o Gaerdydd a choridor yr M4, sydd wastad yn broblem i'r rhai yn y gogledd orllewin a'r de-orllewin.

"Felly mae'r meddylfryd o symud allan o Lundain i'w groesawu, ond mae rhaid i ni yng Nghymru edrych tu allan i Gaerdydd fel mae S4C yn ei wneud efo'u pencadlys, oherwydd dydi eu cynulleidfa ddim i gyd yn byw yng Nghaerdydd."

Aeth ymlaen i ddweud bod gweithio mewn clystyrau yn digwydd yng Nghymru'n barod gyda nifer o gwmnïau fel Cwmni Da, Boomerang a Rondo yn glystyrau oherwydd mai uniad o gwmnïau eraill ydynt.

Hyrwyddo Cymru i'r Byd

Meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae llwyddiant byd eang y diwydiannau creadigol yn Llundain wedi ei selio ar dalent greadigol sydd yn cael eu denu yno, o ledled y DU.

"Rydym yn benderfynol o greu diwydiant cynaliadwy yng Nghymru fydd yn gallu cefnogi talent yma a'i hyrwyddo i'r byd.

"Esiampl o hyn ydi'r ddêl a wnaethpwyd gyda Pinewood i agor stiwdio newydd yng Nghymru ac mae'r sector yn un sy'n tyfu'n gyflym, yn cyflogi 25,000 o bobl ac sydd yn cynhyrchu £1 biliwn o drosiant blynyddol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol