Gwahardd cyn-fachwr Abertawe am ddosbarthu steroids

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Picture Agency
Disgrifiad o’r llun,
Dean Colclough wedi ei wahardd o chwaraeon am wyth mlynedd

Mae dyn chwaraeodd i Dîm Ieuenctid Cymru wedi cael ei wahardd o bob camp chwaraeon am wyth mlynedd.

Penderfynodd gwrandawiad fod Dean Colclough, cyn fachwr Abertawe, yn euog o gynhyrchu a dosbarthu cyffuriau oedd yn cynnwys sylweddau wedi eu gwahardd drwy ei gwmni Dragon Nutrition.

Roedd Gwasanaeth Ffiniau Prydain ac Asiantaeth Gwrthgyffuriau Prydain wedi bod yn ymchwilio.

Dywedodd yr asiantaeth fod Colclough wedi torri canllawiau yn ymwneud â meddu a dosbarthu steroids.

Clywodd y gwrandawiad fod Colclough wedi dechrau'r cwmni yn 2012.

Chwaraewr o'r Alban

Roedd un o'r cyhuddiadau'n ymwneud â'r chwaraewr o'r Alban, Sam Chalmers, 19, gafodd ei wahardd am ddwy flynedd am ddefnyddio steroids.

Profodd Chalmers yn bositif wrth hyfforddi gyda Thîm dan 20 yr Alban fis Mai 2013.

Roedd wedi dweud ei fod wedi prynu cynnyrch gan gwmni Colclough.

Mewn ebost i'r gwrandawiad dywedodd Colclough nad oedd yn cytuno gyda defnyddio cyffuriau mewn chwaraeon a bod y cynnyrch wedi ei anelu at rai oedd am wella golwg eu cyrff a chynyddu eu pwysau.

Dywedodd fod yna rybudd ar ei wefan a disgrifiad o'r cynnyrch yn dweud na ddylai athletwyr ddefnyddio'r cynnyrch.

Troseddau difrifol

Y gosb leiaf am y math yma o drosedd yw pedair blynedd ond dywedodd y panel fod y troseddau mor ddifrifol fel bod angen gwahardd am wyth mlynedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Asiantaeth Prydain er Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon Graham Arthur: "Mae panel annibynnol wedi penderfynu rhoi'r gwaharddiad mwyaf eto am drosedd gyntaf i'r athletwr yma oherwydd pwysigrwydd yr achos.

"Mae'r penderfyniad yn dangos bod gan bawb gyfrifoldeb yn y byd chwaraeon i wrthod cyffuriau beth bynnag yw'r lefel ymrwymiad."

Chwaraeodd Colclough, 34, fel bachwr i Abertawe 106 o weithiau rhwng 1997 a 2008.

Yn ogystal roedd wedi cynrychioli timau Aberafan a Chaerffili.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol